Lipcowe rekordy konsumpcji borówki i malin

Borówka rośnie w tempie 8%. To wynik powtarzający się regularnie od początku realizacji badań, czyli od grudnia 2019 r.. Tegoroczne lipcowe badanie pokazuje wzrost większy o jeszcze o 1 p.p.. Lipiec 2022 do lipca 2021 borówka wzrosła o 9 p.p..

Imponujący jest wzrost konsumpcji borówki. W lipcu 2020 roku jadło borówki 23% Polaków, w lipcu 2021 roku - już 31%, w tym roku to poziom 40%. Oddaje to wzrost liczby konsumentów borówki z poziomu 7,4 przez 10 aż to 13 mln.

Rośnie sprzedaż wszystkich badanych owoców jagodowych

Największy wzrost liczby konsumentów "lipiec do lipca" zanotowały borówki - o 2,95 mln, maliny o 1,94 mln i agrestu o 0,63 mln.

W skali 2 lat - lipiec 2022 vs. lipiec 2020 - borówki i maliny zyskały po 5,5 mln nowych konsumentów.

Dla malin lipiec wyznaczył historyczny rekord. Spożycie malin deklarowało aż 53% populacji, tj. 17,2 mln dorosłych Polaków.

Mniej niż w lipcu 2021 roku było tylko osób deklarujących, że jedli truskawki. Wpływ na odnotowane wzrosty i spadki deklaracji spożycia może mieć zarówno wcześniejsze niż w dwóch poprzednich latach rozpoczęcie sezonu, jak i nieco późniejszy termin badania. W przypadku jagody kamczackiej na przykład nieco niższe niż przed rokiem deklaracje spożycia w lipcu idą w parze ze znacznie wyższymi deklaracjami spożycia w czerwcu.