Borówka wysoka najszybciej rozwijającym się sektorem produkcji owoców w Chinachwww.sadyogrody.pl - 11 lutego 2019 11:37


W 2017 roku borówkę wysoką w Chinach uprawiano na powierzchni 47 tys. ha i zebrano prawie 115 tys. ton owoców. Największe nasadzenia tego gatunku znajdują się w prowincjach Shandong, Liaoning, Guizhou – informował prof. dr hab. Edward Żurawicz z Instytutu Ogrodnictwa, podczas XV Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej Jagodowe Trendy 2019 w Kraśniku.

Prof. dr hab. Edward Żurawicz przekazał informacje na temat rozwoju upraw borówki wysokiej w Chinach, uzyskane podczas wizytacji tego kraju w sierpniu ub. roku.

Borówka wysoka została sprowadzona do Chin przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego Prowincji Jilin w 1983 r. Pierwsze plantacje komercyjne powstały 16 lat później w prowincji Shandong. Od kilkunastu lat uprawa borówek w tym kraju rozwija się bardzo dynamicznie. Największe rejony uprawy znajdują się w prowincjach: Liaoning, Shandong, Guizhou, Hubel, Jilin, Yunnan. W 2001 roku borówkę wysoką uprawiano na 24 ha, w 2007 roku powierzchnia nasadzeń wzrosła do 1 323 ha. W 2017 r. owoce tego gatunku uprawiano na 47 tys. ha i zebrano 115 tys. ton.

Dynamiczny rozwój upraw borówki wysokiej jest wynikiem wdrażania do uprawy wyników badań prowadzonych w ośrodkach naukowych – na Uniwersytecie Rolniczym Prowincji Jilin w Changchun oraz w Instytucie Sadownictwa Prowincji Liaoning.

Promocją uprawy borówki wysokiej w Chinach zajmuje się spółka Jilin Pulan High-Tech Co., Ltd., która została założona w 2013 roku przez profesora Lin Wu, pracownika naukowego Uniwersytetu Rolniczego Prowincji Jilin. Celem spółki jest upowszechnianie wiedzy na temat upraw borówki, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji, przechowywania i dystrybucji owoców, a także produkcja materiału szkółkarskiego i w przyszłości -hodowla odmian przystosowanych do uprawy w warunkach Chin.

Plantacje produkcyjne zlokalizowane są w 6 prowincjach (łącznie zajmują powierzchnię 171 ha). Firma stale rozwija się i poszukuje nowych terenów pod uprawy borówki wysokiej w cieplejszych rejonach kraju, aby produkować owoce od marca do jesieni.

Drugim ośrodkiem naukowym, zajmującym się badaniami nad borówką wysoką i promocją owoców, jest Instytut Sadownictwa Prowincji Liaoning. Zakres realizowanych prac badawczych obejmuje m.in. hodowlę nowych odmian, lepiej przystosowanych do panujących na danym obszarze warunków glebowych (wysokie pH) oraz opracowanie programów nawożenia. Zimą temperatura w prowincji Liaoning na ogół nie spada poniżej -25 st. C, dlatego nie ma potrzeby okrywania roślin na zimę.

Jak informował. prof. Żurawicz, nowoczesną technologię uprawy borówki wysokiej wdrożyła firma Liaoning Hao Yuan Agri. Co. Ltd. (położona w pasie nadbrzeżnym prowincji Liaoning nad Zatoką Bohai, wchodzącą w skład Morza Żółtego/ w rejonie miasta Huludao). Borówka na tym terenie uprawiana jest w szklarniach typu chińskiego. Zbiory owoców rozpoczynają się z początkiem marca i trwają zwykle do maja. Powstały również nowe nasadzenia w otwartym gruncie (jeszcze nieowocujące). Krzewy borówki wysokiej sadzi się na podniesionych zagonach wyścielonych czarną agrowłókniną, ponieważ problemem jest brak dostępności herbicydów.

Tekst powstał na podstawie wykładu prof. Żurawicza oraz materiałów informacyjnych.