Ankieta: Truskawki uprawiane najchętniej spośród jagodowych; sezon pod znakiem niekorzystnej pogodywww.sadyogrody.pl - 18 września 2020 09:28


W miesiącach lipiec-sierpień redakcja portalu SadyOgrody.pl przeprowadziła ankietę na temat uprawy owoców jagodowych. Jakie uprawy owoców jagodowych dominują w Twoim gospodarstwie? Jakie zjawiska atmosferyczne wpłynęły na uprawę owoców jagodowych w tym sezonie? Jak oceniasz tegoroczne ceny owoców jagodowych? Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami naszych czytelników.

Truskawka jest najczęściej uprawianym gatunkiem roślin jagodowych. 28 proc. ankietowanych deklaruje, że uprawia ten owoc w swoich gospodarstwach. Popularnością cieszą się także porzeczki czarne i kolorowe – ich uprawą zajmuje się 25 proc. respondentów. Na produkcję malin stawia ponad 18 proc. ankietowanych a borówek blisko 14 proc. ankietowanych. Jagody kamczackie uprawia niecałe 6 proc. uczestników badania.

W sezonie 2020 duże straty w ilości plonu spowodowały wiosenne przymrozki. Uszkodzenia roślin spowodowane przymrozkami potwierdziło blisko 50 proc. ankietowanych. Na słabsze kwitnienie wpływ miała także susza (20 proc. ankietowanych). Tegoroczne plony owoców jagodowych były uszczuplone w wyniku intensywnych opadów deszczu, które na wielu plantacjach powodowały gwałtowny rozwój chorób grzybowych - tak przyznaje blisko 19 proc. uczestników badania. Mniejsze straty były spowodowane słabszym przezimowaniem roślin i opadami gradu (tak wskazuje odpowiednio – 7 proc. i 5 proc. respondentów).

W ocenie ankietowanych – ponad 52 proc., tegoroczne ceny pierwszych owoców jagodowych były na niskim poziomie i nie pokrywały rosnących kosztów produkcji. 48 proc. uczestników badania jest zdania, że ceny były na akceptowalnym poziomie.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, 41 proc. badanych produkuje owoce przemysłowe i sprzedaje je na skupach. Blisko 21 proc. respondentów sprzedaje owoce jagodowe na lokalnych rynkach i targowiskach. 17 proc. ankietowanych twierdzi, że ma stałego odbiorcę, który kupuje owoce prosto z pola. Natomiast 14 proc. badanych sprzedaje owoce na giełdach hurtowych. Jedynie 7 proc. uczestników badania, wysyła owoce jagodowe na eksport lub do sieci handlowych.

42 proc. respondentów nie miało w tym sezonie problemów z pozyskaniem siły roboczej do zbioru owoców. Ponad 29 proc. ankietowanych do pracy w tym sezonie zatrudniało Polaków a 28 proc. – obywateli Ukrainy.

Ponad połowa uczestników badania (52 proc.) przyznaje, że w tym roku na plantacjach problemem była szara pleśń, antraknoza i choroby odglebowe. Występowały też problemy z rdzą maliny. 32 proc. ankietowanych wskazuje, że w tym sezonie zachodziła konieczność wykonania większej ilości zabiegów przeciwko szarej pleśni. 10 proc. respondentów potwierdza, że coraz większym problemem staje się antraknoza.

28 proc. ankietowanych przyznaje, że w jagodnikach nasila się problem ze szkodnikami glebowymi. 26 proc. badanych obserwowało w tym sezonie kolonie mszyc. Ponad 25 proc. respondentów wskazuje, że co roku dużym zagrożeniem dla plantacji owoców jagodowych są przędziorki.

Większość uczestników badania (ponad 62 proc.) stosuje nawozy przeznaczone do nawożenia dolistnego, fertygacji, a także standardowo nawozy doglebowe. 23 proc. ankietowanych, korzysta jedynie z konwencjonalnych nawozów doglebowych.

41. proc. ankietowanych przyznaje, że nie nawadnia plantacji. Podobna liczba badanych – 40 proc. stosuje linie kroplujące.