Zgłoszenie szkód w rolnictwie tylko przez aplikację?

$data.author.description Autor: farmer.pl 06 lipca 2020 10:29

Zgłoszenie szkód w rolnictwie tylko przez aplikację? Wniosek o oszacowanie szkód suszowych składa się za pomocą aplikacji publicznej/ fot. shutterstock

Jak podaje WIR, od 9 czerwca br. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. Rozporządzenie określa m.in. nowe procedury związane z szacowaniem szkód i udzielaniem rolnikom pomocy państwa. Co się zmieniło?

Jak podaje Wielkopolska Izba Rolnicza znowelizowane rozporządzenie określa m.in. procedury związane z szacowaniem szkód i udzielaniem rolnikom pomocy państwa. Poniżej najważniejsze zmiany dotyczące szacowania szkód rolniczych, w tym także tych spowodowanych suszą.

Ponadto jak podkreślają eksperci WIR nie upubliczniono jeszcze instrukcji posługiwania się aplikacją, przez którą można dokonywać zgłoszenia szkód rolniczych.

Najważniejsze zmiany w szacowaniu szkód rolniczych

Jak podkreśla WIR, w przypadku suszy pomoc jest udzielana, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody.

Wniosek o oszacowanie szkód suszowych składa się za pomocą aplikacji publicznej. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.

Jak podaje WIR, protokół jest generowany automatycznie za pomocą publicznej aplikacji, jeżeli szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w ust. 1, po uprzednim złożeniu przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie tych szkód.

Jak zauważa ekspert WIR ,warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest dołączenie przez producenta rolnego do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, protokołu oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), opatrzonego, w celu potwierdzenia wystąpienia u producenta rolnego szkód powstałych w wyniku suszy, podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego, albo dołączenie uwierzytelnionego przez producenta rolnego wydruku tego protokołu.

Więcej w serwisie farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI