Zakaz obowiązuje od dnia 3 marca 2022 r.

Zakaz importu z Białorusi 

Sankcjami są objęte zarówno przesyłki zakazanych towarów pochodzące z Białorusi, jak i przesyłki wprowadzane z terytorium tego kraju (tj. reeksportowanych lub przewożonych tranzytem). Do dnia 4 czerwca 2022 r. zakazem nie są objęte towary przewożone na podstawie umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Zakaz importu nie dotyczy towarów nie objętych sankcjami, przewożonych z towarzyszeniem drewnianych materiałów opakowaniowych, opatrzonych kodem celnym 44. Pełny wykaz produktów z zakazem importu, wśród których znajdują się również nawozy zawierające potas, znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Rady (WE) 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.