FieldClimate – austriacka aplikacja dla rolników i sadowników

System umożliwiający monitoring warunków pogodowych, stanu gleby i obecności szkodników oferuje austriacka firma Pessl Instruments, którą w Polsce reprezentuje firma Metos Polska. Oferta austriackiego wytwórcy obejmuje stacje pogodowe o różnorodnej kompletacji, czujniki umieszczane w glebie jak i na roślinach jak i systemy wizyjne do oceny stanu sadów jak i innych upraw.

Przeczytaj pierwszą i drugą część artykułu o aplikacjach dla producentów owoców i warzyw: Jakie aplikacje usprawnią prace w gospodarstwie? ; Smartfon może usprawnić prace w gospodarstwie?

Bezprzewodowe stacje meteo, posiadające własny interface oraz zintegrowane z nimi czujniki współpracują z platformą internetową FieldClimate w której gromadzone są dane pomiarowe. Użytkownik dostęp do tych danych ma poprzez platformę FieldClimate.com lub poprzez różne aplikacje wykorzystywane w urządzeniach mobilnych.

Aplikacje dla systemów Android oraz iOS są mobilnymi wersjami platformy online FieldClimate. Połączenie internetowe umożliwia użytkownikowi urządzeń mobilnych błyskawiczny dostęp do wszystkich danych gromadzonych na platformie. Aplikacje prezentują dane pomiarowe wszystkich podłączonych do stacji sensorów w postaci graficznej i tabelarycznej.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Jedną z aplikacji będącej mobilnym uzupełnieniem platformy FieldClimate jest FieldAlert. Aplikacja prezentuje tylko dane pomiarowe sensorów istotnych dla monitoringu ostrzegającego przed przymrozkami lub stresem temperaturowym roślin. Są to najczęściej sensory temperatury, wilgotności względnej powietrza i punktu rosy, które mogą być mierzone na różnych wysokościach.  

Inną propozycją jest aplikacja FiledGuard pomocna w zdalnej obserwacji pola w kombinacji z gromadzonymi na platformie FieldClimate danymi pomiarowymi opartymi o datę, godzinę, lokalizację GPS. Pomaga ona w dokumentacji zdjęciowej efektów działania chorób, szkodników i innych obserwacji polowych. Aplikacja umożliwia tworzenie galerii zdjęć, notatek, zapisów głosowych itp. co pozwala na rozpoznawanie symptomów chorobowych na podstawie precyzyjnie zlokalizowanych geograficznie fotografii, wstępnej oceny szkód mrozowych, gradowych, oceny zachwaszczenia plantacji oraz stopnia siły nalotów szkodliwych insektów.

Austriacka firma Pessl Instruments oferuje system monitoringu pogody i warunków glebowych bazujący na stacjach pogodowych i czujnikach polowych. Obrobione dane przez algorytmy dostępne są zarówno na komputerach jak i smartfonach. / fot. firmowe
Austriacka firma Pessl Instruments oferuje system monitoringu pogody i warunków glebowych bazujący na stacjach pogodowych i czujnikach polowych. Obrobione dane przez algorytmy dostępne są zarówno na komputerach jak i smartfonach. / fot. firmowe

Austriacka firma Pessl Instruments oferuje system monitoringu pogody i warunków glebowych bazujący na stacjach pogodowych i czujnikach polowych. Obrobione dane przez algorytmy dostępne są zarówno na komputerach jak i smartfonach. / fot. firmowe
Austriacka firma Pessl Instruments oferuje system monitoringu pogody i warunków glebowych bazujący na stacjach pogodowych i czujnikach polowych. Obrobione dane przez algorytmy dostępne są zarówno na komputerach jak i smartfonach. / fot. firmowe

365Crop w 365FarmNet

365FamNet to niemiecka platforma oferująca szereg modułów wykorzystywanych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Serwis oferowany jest szerokiemu gronu rolników. Niemniej skorzystać z niego mogą także sadownicy oraz producenci warzyw. Oprogramowanie 365FamNet umożliwia m.in. planowanie i księgowanie zabiegów agrotechnicznych wraz ze zużyciem środków do produkcji (nawozy, pestycydy, paliwo itp.). Po dokonaniu księgowania 365FarmNet oblicza koszty produkcji wraz z innymi wynikami finansowymi. Dostępnych jest też szereg innych modułów, które potencjalny użytkownik oprogramowania może nabywać.

Serwis 365FarmNet funkcjonuje w chmurze obliczeniowej a dostęp do niego użytkownik ma poprzez Internet i urządzenia z przeglądarką internetową. Na urządzenia mobilne oferowana jest aplikacja 365Crop, która pozwala dokumentować wszelkie zabiegi agrotechniczne - od uprawy gleby do zbioru - w chwili wykonywania danej czynności. Dokumentowanie oraz dostęp i przeglądanie danych takich, jak np. kartoteki pól czy innych analiz jest możliwe także w trybie offline. Dane z 365Crop przekazywane są potem do serwisu 365FarmNet. Możliwe jest też wysyłanie zleceń z portalu 365FarmNet bezpośrednio do aplikacji.

Aplikacja 365Crop umożliwia prowadzenie dokumentacji i wprowadzanie danych, które potem są przekazywane do serwisu 365FarmNet zawierającego programy do zarządzania gospodarstwem. / fot. firmowe
Aplikacja 365Crop umożliwia prowadzenie dokumentacji i wprowadzanie danych, które potem są przekazywane do serwisu 365FarmNet zawierającego programy do zarządzania gospodarstwem. / fot. firmowe

FruitScout – sztuczna inteligencja  na potrzeby optymalizacji plonów

Fruit Scout to nowy startup technologiczny, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji plonów drzew owocowych. Opracowana przez amerykańską firmę aplikacja pozwala zmierzyć rozmiar pnia i obliczyć maksymalną wielkość plonu, jaki drzewo może wytrzymać. Narzędzie może również analizować obrazy pąków, kwiatów i owoców, aby ocenić przewidywany plon owoców z drzewa, a także ocenić konieczność przycinania gałęzi, które jest konieczne aby osiągnąć pożądaną objętość korony drzewa. W tym celu do analizy obrazu zastosowano algorytmy sztucznej inteligencji. Algorytm dokonując analizy zdjęcia oblicza rozmiary paków, kwiatów i owoców.

Aplikacja FruitScout jest płatna i dostępna jedynie w języku angielskim.

Aplikacja FruitScout wykorzystuje sztuczna inteligencję do analizy obrazu na podstawie czego można analizować obrazy pąków, kwiatów i owoców, aby ocenić przewidywany plon owoców z drzewa, a także ocenić konieczność przycinania gałęzi. / fot. firmowe
Aplikacja FruitScout wykorzystuje sztuczna inteligencję do analizy obrazu na podstawie czego można analizować obrazy pąków, kwiatów i owoców, aby ocenić przewidywany plon owoców z drzewa, a także ocenić konieczność przycinania gałęzi. / fot. firmowe