Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji rolnictwa większość uzyskał wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski tłumaczył, że nowelizacja wychodzi na przeciw oczekiwaniom producentów rolnych, którzy są w kontakcie z ARiMR i stawia większy akcent na elektroniczny obieg dokumentów. Nowe przepisy mają również uprościć archiwizowanie dokumentów przez Agencję, ponieważ będzie ona mogła być prowadzona także w formie elektronicznym

Składanie wniosków drogą elektroniczną 

Wątpliwości konstytucyjne legislatorów senackich wzbudziła propozycja dotycząca zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, która została wprowadzona do ustawy na etapie prac sejmowych i wychodziła poza projekt, który wpłynął do niższej izby parlamentu

Ustawa umożliwi rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski te były przyjmowane w wersji papierowej.

Nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Nowela precyzuje też przepisy dotyczące postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

W trakcie prac w Sejmie ustawę rozszerzono o zmiany w przepisach dot. gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Jedna ze zmian zakładała przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Druga zmiana rozszerzyła katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.