W ubiegłym roku Ukraina wyeksportowała ponad 2,7 mln m³ tarcicy iglastej, z czego znaczną ilość na palety i opakowania drewniane, która produkowana jest na rynkach europejskich, m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Polsce. Kraj wyprodukował i wyeksportował około 15 milionów palet, głównie do Europy.

Łubianki na truskawki. Jakie ceny przed zbiorami ?

Poważne spowolnienie ukraińskiej gospodarki i wstrzymanie produkcji będzie miało poważny i bezpośredni wpływ na takie kraje jak Węgry, Włochy i Niemcy (trzech największych importerów drewna iglastego z Ukrainy); a także pośredni wpływ w całej Europie poprzez zachwianie równowagi na rynku i zwiększenie konkurencji o bardziej ograniczone dostawy drewna i wywieranie presji na wzrost cen.

Zakaz importu produktów drzewnych z Białorusi

Tymczasem, gdy Rosja eksportuje około 4,5 mln m³ drewna iglastego do UE ( Estonia, Niemcy, Finlandia największymi importerami), a Białoruś eksportuje około 3,1 mln m3 (łącznie świerk i sosna), na Europę znacząco wpłyną sankcje handlowe, które został wprowadzony przeciwko dwóm krajom .