Polskie ziemniaki ze specjalnym "paszportem". MRiRW pracuje nad nowym projektem

Autor: PAP 29 stycznia 2021 09:19

Polskie ziemniaki ze specjalnym "paszportem". MRiRW pracuje nad nowym projektem W MRiRW podpisano list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacja polskiej żywności"

W MRiRW podpisano list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacja polskiej żywności". Przewiduje on budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw, tj. "od pola do stołu”.

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że wdrożenie projektu zapewni możliwość uzyskania wiarygodnej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, co jest zgodne z oczekiwaniami konsumentów, którzy chcą wiedzieć, skąd pochodzi dany produkt. Dodał, że rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych w coraz większym stopniu wymagają zaangażowania technologii cyfrowych.

"Dotychczas istniejące oznaczenia były w różny sposób manipulowane, panowała pewna nieuczciwość, którą ten projekt będzie mógł zlikwidować, tak by konsument świadomie mógł wybierać polskie produkty. Bardzo się cieszę, że rośnie w Polsce świadomość konsumencka. Sam zachęcam do świadomego wyboru polskiej żywności a zwłaszcza tej lokalnej, pochodzącej z małych, lokalnych wytwórni bądź wprost od rolnika" - powiedział Puda.

Minister podkreślił, że paszportyzacja polskiej żywności jest projektem, który wpisuje się w światowy trend, zmierzający do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim została poddana.

Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy na rzecz projektu pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (rola koordynująca) oraz instytucjami administracji publicznej odpowiedzialnymi za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności ma usprawnić jego realizację.

Zastosowanie systemu paszportyzacji ma ponadto wyeliminować przypadki błędnego oznaczania żywności, co ograniczy konieczność wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw i w konsekwencji jej utylizacji.

Projekt jest traktowany priorytetowo, z uwagi na jego istotne znaczenie dla polskich uczestników łańcucha żywnościowego, którzy w coraz większym stopniu są przekonani o celowości wprowadzania innowacji, które pozwolą na zwiększenie efektywności pozyskiwania informacji o danym produkcie (tzw. traceability) - wskazuje resort.

Pierwsza faza realizacji tego projektu, zaplanowana na 2021 r., polega na opracowaniu koncepcji projektu oraz przeprowadzeniu trzech pilotaży dla rynku ziemniaka, rynku wołowiny i rynku wieprzowiny. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI