Jak informuje Orlen Południe, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie rozpoznania rynku surowca dla produkcji bioetanolu lignocelulozowego oferty można składać do 16 listopada.

"Orlen Południe realizuje prace przygotowawcze związane z budową na terenie zakładu w Jedliczu instalacji do produkcji bioetanolu lignocelulozowego. Proces produkcyjny oparty jest na surowcu, którym jest słoma zbóż - pszenica, jęczmień owies, żyto" - podała spółka w opublikowanej dokumentacji zapytania o informację. Wyjaśniła, iż jego celem jest uzyskanie danych m.in. na temat warunków dostaw, w tym wolumenu, a także pochodzenia oferowanego surowca.

Według Orlen Południe łączny planowany do pozyskania przez spółkę wolumen ilościowy dla zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych instalacji wynosi maksymalnie 180 tys. ton rocznie słomy zbóż - pszenica, jęczmień owies i żyto - o zawartości wody do 15 proc.

"Zakładany przez Orlen Południe termin dostaw: począwszy od miesiąca listopada 2022 r." - przekazała w ogłoszeniu spółka. Podkreśliła, że w założeniu kontynuacją prowadzonego obecnie postępowania będzie uruchomienie procesu zakupowego "związane z wyborem dostawców i zawarciem umów długoterminowych".

Orlen Południe przewiduje, że znaczna część surowca w formie beli słomy o kształcie prostopadłościanów lub walców dostarczana będzie do zakładu w Jedliczu głównie koleją w ilościach po ok. 700 ton bądź transportem samochodowym z okolic powiatu krośnieńskiego. Magazyn zorganizowany zostanie na terenie zakładu jako cztery hale, których łączna pojemność wynosi obecnie 45 tys. m sześc., wyposażone w układ zautomatyzowanych suwnic do rozładunku surowca i podawania go na linie produkcyjne.

"Cykliczność dostaw zostanie uzgodniona po uzyskaniu deklaracji dostaw" - zaznaczyła spółka.

We wrześniu 2019 r. PKN Orlen informował, że jego spółka zależna Orlen Południe "przekształca się w biorafinerię". W zakładzie w Trzebini wmurowano wtedy kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego i jednocześnie zawarto umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu. "Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie" - ogłosił wówczas koncern.

PKN Orlen informował wcześniej, iż "wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wynosi 25 tys. ton bioetanolu rocznie". "Produkowany byłby z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoliłoby to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski" - podkreślał koncern.