Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w części zawierającej wykaz prac legislacyjnych i programowych RM opublikowano informację o planowanych pracach nad projektem rozporządzenia rządu w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027. Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Rząd określi maksymalne ilości energii z OZE, jakie mogą zostać sprzedawane w latach 2022-2027

"Na tej podstawie Rada Ministrów ma obowiązek określenia maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027 przez wytwórców określonych w art. 72 ust. 1 ustawy OZE" - podano w informacji na stronach KPRM.

Jak wskazano, wydanie rozporządzenia umożliwia przeprowadzenie aukcji OZE w latach 2022-2027, "tworząc długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE w ramach mechanizmu aukcyjnego".

"Wskazane w rozporządzeniu, możliwe do zakontraktowania maksymalne ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, lecz jednocześnie będą mogły ulec zwiększeniu za sprawą aktualizacji, uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Dotychczas wskaźniki te były publikowane corocznie, co mogło wzbudzać niepewność po stronie inwestorów" - stwierdzono w informacji na temat projektowanego rozporządzenia.

Dodano, że uwzględnienie w rozporządzeniu maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022-2027, umożliwi powstanie i funkcjonowanie nowych instalacji OZE.

"Jednocześnie kontynuacja aukcyjnego mechanizmu wsparcia może powodować obciążenie odbiorców końcowych energii tzw. opłatą OZE, z której finansowane jest jego funkcjonowanie. Stawka opłaty OZE wyznaczona przez Prezesa URE na rok 2022 wynosi 0,90 zł za MWh" - stwierdzono w informacji.

Jak podano, rozporządzenie powinno zostać przyjęte przez rząd w III kw. 2022 r.