Laboratoria GIORiN z akredytacją ISTA zatwierdzone przez australijskie ministerstwowww.sadyogrody.pl/PIORiN - 18 marca 2021 14:25


Główny Inspektor informuje, że 12 marca 2021 r laboratoria – Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu i Oddział Centralnego Laboratorium w Warszawie zostały wpisane przez australijskie Ministerstwo Rolnictwa, Wody i Środowiska na oficjalną listę laboratoriów zatwierdzonych do wykonywania badań czystości nasion, tym samy świadectwa "orange".

Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. stanowi, iż pobieranie prób oraz ocenę laboratoryjną materiału siewnego wykonuje się zgodnie z metodyką ISTA.

Obecnie dwa laboratoria urzędowe Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu i Oddział Centralnego Laboratorium w Warszawie posiadają akredytację ISTA. Akredytacja ta jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji tych laboratoriów w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego i uprawnia do wystawiania świadectw ISTA „orange”, które są uznawane w międzynarodowym obrocie materiałem siewnym, w tym eksporcie do państw trzecich.

Główny Inspektor informuje, że 12 marca 2021 r laboratoria te zostały wpisane przez australijskie Ministerstwo Rolnictwa, Wody i Środowiska na oficjalną listę laboratoriów zatwierdzonych do wykonywania badań czystości nasion, tym samy świadectwa "orange" wydawane przez polskie urzędowe laboratoria akredytowane w ISTA będą uznawane przy imporcie nasion do Australii.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków importu nasion do Australii można znaleźć na stronie BICON zawierającej bazę danych rządu australijskiego dotyczącą warunków importu w ramach bezpieczeństwa biologicznego dla ponad 20 000 roślin, zwierząt, minerałów i produktów biologicznych.