KUPS rusza z platformą edukacyjną na temat owoców i warzywwww.sadyogrody.pl - 29 października 2019 12:19


Apetytnapolskie.com to nowy serwis internetowy, który stanowi kompendium wiedzy o polskich warzywach, owocach, a także i ich przetworach, oraz ziemniakach i grzybach. Serwis jest prowadzony w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku” i ma na celu pokazanie różnorodność i dostępność polskich produktów ogrodnicz sadowniczych i ich przetworów oraz rozbudzenie apetytu na nie konsumentów.

Polska jest jednym z największych producentów owoców, warzyw, grzybów i ziemniaków w Unii Europejskiej. Duża różnorodność rodzajów, odmian, jak również sposobów pakowania przekonuje coraz więcej konsumentów do świadomego kupowania krajowych produktów. Serwis apetytnapolskie.com promuje krajowe owoce, warzywa i ich przetwory oraz ziemniaki i grzyby. Pomysł  a serwis został opracowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wraz z innymi branżowymi organizacjami w ramach działań finansowanych przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, który od 2010 roku wspiera branżowe projekty promocyjno-informacyjne.

Odbiorcom serwisu udostępniona została baza krajowych produktów, której celem jest przybliżenie ich wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych w oparciu o dane literaturowe oraz unijne przepisy dot. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dodatkowo na stronie udostępnione są opinie i porady ekspertów dot. dbania o nasze zdrowie i urodę, przepisy na dania, które są nie tylko zdrowe, ale i smaczne, jak również historie producentów i przetwórców. Zadbano również o najmłodszych umieszczając na stronie apetytnapolskie.com gry z elementami owocowo-warzywnymi. Prezentowane treści opracowywane są z udziałem ekspertów z niezależnych instytucji naukowych.

Docelowo serwis będzie miejscem, w którym konsumenci będą mogli znaleźć merytoryczne, a jednocześnie ciekawe i interesujące dla nich informacje nt. składu, wartości odżywczych, wpływu na zdrowie, odmian i przeznaczenia poszczególnych rodzajów promowanych produktów. Do rozbudowy strony, umieszczania ciekawych, wartościowych informacji dla konsumentów, jak również doniesień o różnych inicjatywach zapraszamy wszystkie organizacje, w tym sięgające po środki z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Wspólna inicjatywa Funduszu i organizacji branżowych zrzeszająca producentów i przetwórców, przy współpracy z administracją państwową, jednostkami naukowymi i akademickimi pozwolą zbudować przyjazny dla wszystkich serwis promocyjno – informacyjny.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, maszyn i opakowań. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych).