- Mając na uwadze wprowadzone limity kupna do 50 l oleju napędowego i benzyny na niektórych stacjach benzynowych (w związku z atakiem Rosji na Ukrainę), a także ograniczenia w dostawach hurtowych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczej wniósł do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie paliwa dla gospodarstw rolnych i ograniczenie dla gospodarstw rolnych limitu - informuje KRIR.

Orlen: samochody osobowe mogą zatankować 50 l paliwa, ciężarowe - 500 l

KRIR podaje, że ustanowiony limit w stosunku do zużycia paliwa podczas pracy traktora wystarczy na godzinę pracę a zbliżają się prace polowe.

Ceny paliw. Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole na stacjach