Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent ustawę podpisał we wtorek.

"Celem ustawy jest umożliwienie elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wniosek o wpis do ewidencji producentów będzie można złożyć za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - poinformowała KPRP.

Jak dodano, dotychczas wnioski takie można było składać wyłącznie w postaci papierowej.

Elektroniczna kopia dokumentów

Ponadto ustawa przewiduje umożliwienie sporządzania elektronicznych kopii dokumentów, a tym samym umożliwienie szybkiego dostępu do akt z każdego szczebla organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ograniczenie przechowywania akt spraw w postaci papierowej; doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów; umożliwienie elektronicznego składania wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy, tzw. wniosku transferowego, w ramach działań dotyczących zalesienia objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W trakcie prac w Sejmie ustawę rozszerzono o zmiany w przepisach dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Jedna ze zmian zakładała przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Druga zmiana rozszerzyła katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisów jednego z artykułów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.