KOWR: 128 biogazowni rolniczych na koniec 2021 r.

Autor: PAP 30 marca 2022 09:16

KOWR: 128 biogazowni rolniczych na koniec 2021 r. 128 biogazowni rolniczych na koniec 2021 r /Fot. Shutterstock

128 instalacji biogazu należących do 109 podmiotów na koniec ub.r. było wpisanych do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - wynika z raportu za 2021 r. z działalności podmiotów wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Ze 109 podmiotów, 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób - poinformował komunikacie KOWR.

Zgodnie z ustawą o OZE "działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego" jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Biogazownie rolnicze w Polsce 

Z raportu wynika, że najwięcej biogazowni rolniczych zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (17 instalacji), zachodniopomorskim (15 instalacji), wielkopolskim (14 instalacji), podlaskim i pomorskim (po 11 instalacji), mazowieckim i dolnośląskim (po 10 instalacji).

Instalacje te pozwalały na wytworzenie ponad 513 mln metrów sześciennych biogazu rolniczego rocznie. Wszystkie biogazownie rolnicze posiadały zainstalowane moduły kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosiła 125,3 MWe - informuje KOWR.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego przekazywały sprawozdania kwartalne Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wynika z nich, że do wytworzenia biogazu rolniczego w 2021 r. zostało wykorzystanych ponad 4,9 mln ton surowców.

W procesie fermentacji metanowej ww. surowców, wytwórcy uzyskali blisko342,9 mln m3 biogazu rolniczego, który w ilości ponad 335 mln m3 został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Pozostała ilość została wykorzystana w inny sposób, np. spalona w świecy lub kotle gazowym.

Łącznie z biogazu rolniczego wyprodukowano 732,6 GWhe energii elektrycznej, z czego około 607,7 GWhe zostało sprzedanych sprzedawcom zobowiązanym oraz innym odbiorcom. Pozostała ilość została zużyta na potrzeby produkcji oraz na potrzeby własne wytwórców.

Z przekazanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego sprawozdań wynika, że na koniec 2021 r. do sieci przyłączone były 32 mikroinstalacje o mocy 819,60 kW. Najwięcej z nich zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (12 mikroinstalacji), wielkopolskim i łódzkim (po 5 instalacji). Pozostałe mikroinstalacje znajdują się w województwach: mazowieckim (3 instalacje), podlaskim (2 instalacje), opolskim (2 instalacje), pomorskim, śląskim i dolnośląskim (po 1 instalacji). 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI