Dzięki uniwersalnym protokołom komunikacyjnym urządzenia te mogą wymieniać ze sobą dane, bez ingerencji człowieka. Dane te mogą być pozyskiwane również z rozproszonych terytorialnie urządzeń a użytkownik mający upoważnienie do wglądu na te dane  ma do nich dostęp wszędzie tam gdzie jest Internet. Co istotne dane te mogą być dostępne również na jego smartfonie lub tablecie. Z poziomu smartfonu lub tabletu użytkownik może uruchamiać na odległość różnego rodzaju urządzenia i instalacje.

Przemysłowy Internet Rzeczy

Internet Rzeczy (IoT) znajduje coraz szersze zastosowanie w branży przemysłowej. Stąd też dla tego sektora określany jest mianem Przemysłowy Internet Rzeczy. Umieszczone na maszynach, liniach produkcyjnych, trasach na terenie zakładu na których przewożone są komponenty lub wyroby gotowe czy też w magazynach różnego rodzaju czujniki, kamery, tagi RFID itp. dostarczają znacznych zasobów danych z produkcji, które poprzez łącze internetowe transferowane są do tzw. data center (centrów danych) lub chmury obliczeniowej. Tam są one obrabiane, przetwarzane na pożyteczne informacje, które za pośrednictwem specjalnych aplikacji są wizualizowane w przystępnej dla użytkownika postaci. Dostęp do informacji użytkownik ma nie tylko z poziomu komputera ale również za pośrednictwem smartfonu i tabletu. Dzięki temu upoważnione osoby takie jak kierownik produkcji, dyrektor techniczny czy też dyrektor główny niekoniecznie będąc na terenie zakładu wiedzą jak przebiega produkcja, jaki jest status zleceń, które maszyny pracują a które mają przestoje. Takie rozwiązanie pozwala również monitorować zużycie energii, środków do produkcji jak i oceniać stany magazynowe. Dzięki temu osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie mogą podejmować różnego rodzaju decyzje dotyczące produkcji i funkcjonowania zakładu. Przemysłowy Internet Rzeczy okazuje się niezbędną koncepcją w dobie przechodzenia przedsiębiorstw na produkcję zrównoważoną i neutralną dla klimatu. Przedsiębiorcy mając szeroką wiedzę o funkcjonowaniu zakładu mogą sterować tak produkcją by była ona jak najmniej szkodliwa dla klimatu a zarazem efektywna. Internet Rzeczy jako dopełnienie cyfrowych technologii okazuje się przydatny dla przedsiębiorstw realizujących elastyczną i spersonalizowaną produkcję, która charakteryzuje się wytwarzaniem niewielkich serii produktów o różnej specyfikacji w możliwie jak najkrótszym czasie.

Internet Rzeczy okazuje się także przydatny w produkcji rolnej.

Internet Rzeczy w rolnictwie

Rozwiązania z zakresu automatyki, robotyzacji i cyfryzacji jakie znalazły zastosowanie w produkcji przemysłowej po odpowiedniej adaptacji okazują się przydatne również w rolnictwie, które w związku ze zmianami społecznymi (zmiana preferencji konsumentów, niedobory wykwalifikowanej siły roboczej), gospodarczymi (konieczność redukcji zużycia nawozów, pestycydów i paliwa, które ponadto drożeją) i klimatycznymi podobnie jak przemysł musi przejść cyfrową transformację. Rozwiązania te wraz z czujnikami pełną funkcjonalność uzyskują dzięki podłączeniu ich do sieci Internetu Rzeczy w wyniku czego rolnicy na odległość mogą monitorować wzrosty roślin, przyrosty zwierząt, warunki pogodowe na polu i mikroklimatyczne w szklarniach i budynkach inwentarskich jak również zdalnie sterować różnymi procesami np. nawadnianiem, zadawaniem paszy, pracą autonomicznych pojazdów.

Inteligentne technologie zintegrowane z Internetem Rzeczy umożliwiają wzrost wydajności produkcji rolniczej, pozwalają obniżyć koszty oraz pomagają w oszczędzaniu wyczerpujących się zasobów, takich jak woda.

Cyfrowe rozwiązania jak i Internet Rzeczy mają zastosowanie zarówno w konwencjonalnym, zrównoważonym jak i ekologicznym rolnictwie. Do rolniczego Internetu Rzeczy podpięte mogą być stacje pogodowe, czujniki umieszczone na polu, w szklarni, w budynkach inwentarskich, zwierzętach czy też na maszynach. Za pośrednictwem Internetu rolnik ma podgląd do danych m.in. na swoim smartfonie. Poprzez łącze internetowe rolnik może sterować procesami produkcyjnymi w swoim gospodarstwie jak np. zdalnie uruchomić deszczownię czy wentylację w szklarni również z pozycji smartfonu.

Rolniczy Internet Rzeczy to też połącznie poprzez Internet gospodarstw rolnych z jednostkami administracji państwowej, firmami doradczymi, organizacjami pozarządowymi, firmami oferującymi internetową sprzedaż towarów w tym produktów rolnych itp. Poprzez specjalne aplikacje internetowe rolnik bez wychodzenia z domu może załatwiać sprawy urzędowe (np. złożyć wniosek urzędowy, raport itp.), pozyskać poradę od doradcy-agronoma (np. udostępniając mu część danych ze swojego programu do zarządzania gospodarstwem), dokonać poprzez Internet zakupu środków do produkcji czy sprzedać produkty ze swojego gospodarstwa.  

Do sieci rolniczego Internetu Rzeczy podpięte mogą być różne rozwiązania, które automatyzują procesy produkcyjne lub w sposób automatyczny pozyskują dane na potrzeby produkcji. Rozwiązania te opisujemy w dalszej części publikacji.

Inteligentne technologie zintegrowane z Internetem Rzeczy umożliwiają wzrost wydajności produkcji rolniczej jak również pozwalają obniżyć zużycie środków produkcji w tym pestycydów. / fot. firmowe
Inteligentne technologie zintegrowane z Internetem Rzeczy umożliwiają wzrost wydajności produkcji rolniczej jak również pozwalają obniżyć zużycie środków produkcji w tym pestycydów. / fot. firmowe

Robotyka w rolnictwie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników i niedoborem siły roboczej na całym świecie roboty rolnicze, powszechnie znane jako Agribots zaczynają przyciągać uwagę rolników. Jak na razie etap rewolucji agrorobotycznej znajduje się we wczesnej fazie rozwoju to z pewnością w przyszłości agroroboty będą coraz to bardziej powszechne w gospodarstwach rolnych. Tym bardziej że będą one mogły pracować dłużej na polu czy w szklarni niż ludzie.

W ostatnich czasach pojawia się coraz więcej doniesień o nowych autonomicznych robotach dla rolnictwa. Wiele start-upów pracuje nad robotami do zbioru owoców oraz warzyw o czym już pisaliśmy na łamach SadyOgrody: Roboty do zbioru owoców. Sprawdzamy nowe technologieAutomatyczny zbiór truskawek jest możliwy. Jakie są technologie?Roboty do zbioru warzyw. Sprawdzamy najnowsze technologie

Dzięki podłączeniu autonomicznych robotów do Internetu Rzeczy parametry eksploatacyjne robotów jak i postęp ich prac można będzie łatwo sprawdzić na smartfonach. Z poziomu komputera czy smartfonu możliwe będzie też wydawanie poleceń tym maszynom.

Kolejna część artykułu wkrótce na www.sadyogrody.pl!