Aneks do umowy, został zawarty między Grupą Azoty Polyolefins a Hyundai Engineering, który jest wykonawcą inwestycji Polimery Police.

Jak wyjaśniono aneks nr 3 przewiduje m.in. zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji o kwotę 72,48 mln euro, wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy, a także zmianę załącznika do umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych tą umową.

Budżet inwestycji Polimery Police 

Zapewniono, że zawarcie aneksu nie powoduje przekroczenia budżetu inwestycji Polimery Police. Jej wartość to 1 837,998 mln dolarów. Wzrost wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej - dodano.

Azoty informowały pod koniec sierpnia, że Hyundai Engineering, generalny wykonawca projektu Polimery Police, przesłał propozycje zmian do umowy obejmujące podwyższenie wynagrodzenia i wydłużenie czasu realizacji. W ocenie wykonawcy, powodem zgłoszenia propozycji zmian jest w szczególności wpływ pandemii Covid-19 na realizację projektu Polimery Police.

Polimery Police to inwestycja realizowana przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. W zakres inwestycji wchodzi instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna, terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). Zarząd Azotów informował pod koniec października, że zakończenie inwestycji jest planowane na 2023 r.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Największym projektem inwestycyjnym grupy są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.