W celu wynajęcia działki pod farmę fotowoltaiczną należy spełnić kilka ważnych warunków. Przeglądając ogłoszenia umieszczone na Giełdarolna.pl, a dotyczące zarobków z dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę, taka działka rolna musi spełnić kilka poniższych warunków:

- minimalna klasa gruntu do wydzierżawienia: IV, V, VI lub nieużytki;
- działka nie może mniejsza niż 1,5-2 ha (do 100 ha), a minimalna szerokość działki musi wynosić min. 50 m;
- ziemia nie może być zacieniona przez budynki, drzewa, krzewy lub inne obiekty;
- teren działki powinien być płaski i najlepiej aby był zorientowany na południe;
- grunty muszą się znajdować w odległości od 200 do 500 m od linii energetycznej średniego napięcia lub do głównego punktu zasilającego;
- działka nie może znajdować się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych np. Natura 2000, parki krajobrazowe;
- najlepiej aby działka nie była objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZT);
- działka nie może znajdować się na terenie zagrożonym powodzią;
- najlepiej aby do działki był dojazd z utwardzoną drogą.

Oczywiście, bardzo trudno o posiadanie gruntów które spełnią w 100% powyższe warunki. Jednak, im więcej wymagań spełnią grunty rolne pod fotowoltaikę tym większą kwotę można uzyskać z tytułu ich dzierżawy.

Ile zarobisz z dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę?

Za dzierżawę atrakcyjnej działki można nawet otrzymać nawet od 10 do 13 tys. zł od hektara, ale w skali roku. Daje to stały dochód miesięczny na poziomie ok. 833-1000 zł (od 1 hektara w ciągu roku).

Więcej w serwisie farmer.pl.