Wzmożone zainteresowanie inwestycją w fotowoltaikę jest wyraźnym trendem, zauważalnym od dawna, a jego dynamika zaskoczyła nawet dużych uczestników rynku i decydentów. Wzrost liczby nowych instalacji wynosi nawet 200 procent w skali roku. Stale rośnie też zainteresowanie wykorzystaniem w polskich domach pomp ciepła i magazynów energii. Impulsem do podejmowania decyzji o ich instalacji są zapowiadane zmiany w rozliczeniach energii dla prosumentów. Potrzeba rozwijania technologii magazynowania energii jest jednym z najbardziej perspektywicznych elementów rynku energii, który w kolejnych dekadach będzie podlegał głębokiej transformacji w całej Unii Europejskiej w związku z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie magazynów energii wpływa na zwiększenie stanu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz stabilności pracy odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowanie zieloną energią

Przedstawiciele handlowi Foton Technik odbywają większość swoich spotkań z przyszłymi klientami na  terenach wiejskich. Liczba klientów  jest tam o połowę wyższa w porównaniu z mieszkańcami miast, ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu z klientami z gmin miejskich i aż osiem razy wyższa w porównaniu z klientami z miast powiatowych.

Fotowoltaika na wsi

Gospodarstwa agroturystyczne silnie inwestują w nowoczesne rozwiązania z dziedziny energetyki. Panele PV połączone z pompą ciepła, pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem oraz wykorzystaniem energii elektrycznej, co znacząco podnosi rentowność biznesu opierającego się na profesjonalnym przyjmowaniu gości. Turyści chcą kojarzyć wieś z zielonymi technologiami. Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. wskazują na dynamiczne zmiany w polskim rolnictwie. Rośnie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz zwiększa się obsada zwierząt w gospodarstwach rolnych. Postępuje także ich modernizacja wynikająca z dostosowywania do otoczenia gospodarczego oraz rosnących wymagań wynikających ze zmian klimatycznych i środowiskowych. Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą, również chętnie sięgają zielone, energooszczędne rozwiązania. Szczególnie te specjalizujące się w hodowli zwierząt, mleczarstwie, czy przetwórstwie żywności. Zużywają dużo więcej energii niż przeciętny budynek jednorodzinny, m.in. na oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie obiektów inwentarskich, elektryczne ogrodzenia, chłodnie, a także pracę wielu specjalistycznych urządzeń, jak dojarki, młockarnie i pilarki.

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę

Coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają właściciele gruntu, jest oddawanie w dzierżawę ziemi pod budowę większej instalacji fotowoltaicznych. Za ich postawienie odpowiada operator, który zajmuje się też formalnościami.

- To bardzo opłacalny model współpracy dla właścicieli gruntów i widzimy duże zainteresowanie rolników dzierżawą, gdy poszukujemy terenów pod większe instalacje – komentuje Cezary Wawrzos, Szef Działu Projektów  w Foton Technik. – Trend ten nie znalazł jeszcze odzwierciedlenia w raportach URE z uwagi na dłuższy proces administracyjny niż w przypadku mikroinstalacji. Jednak z danych Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce w ostatnim kwartale 2020 wydało warunki przyłączenia na  instalacje o mocy ponad 1,8 GW. Te projekty zostaną wybudowane w ciągu najbliższych 3 lat. Większość z tych instalacji jest zlokalizowana właśnie na wydzierżawionych działkach.

Agrofotowoltaika 

Dla właścicieli pól uprawnych ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie terenu jednocześnie pod uprawę, a zarazem pod montaż specjalnie zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Panele są ustawiane wyżej, by mogły pod nimi swobodnie rozwijać się wybrane rośliny. Panele pełnią wtedy dodatkową funkcje zabezpieczającą rośliny, chroniąc je m.in. przed silnymi wiatrami, deszczami nawalnymi i gradem, tworząc jednocześnie stałe zacienienie.