Dopłaty do węgla 2022 - kiedy ruszą pierwsze wypłaty?PAP - 22 września 2022 17:48


Pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszą w piątek – poinformował lubelski ratusz. Miasto otrzymało na ten cel 14,2 mln zł z pierwszej transzy środków. Do tej pory złożono 6,8 tys. wniosków.

"Na wypłatę dodatku węglowego otrzymaliśmy środki krajowe w wysokości ponad 14,2 mln zł i dzięki wcześniej stworzonej specjalnej pozycji na ten cel w budżecie miasta, możemy już rozpocząć wypłaty. Jako pierwsze będą realizowane te wnioski, które po nowelizacji ustawy nie wymagają weryfikacji. W Lublinie na wypłatę dodatków węglowych oczekuje prawie 6,8 tys. mieszkańców. Ruszamy także z przyjmowaniem wniosków na inne dodatki, wprowadzone nową ustawą" - poinformował w czwartek sekretarz miasta Lublin Andrzej Wojewódzki.

Wypłaty dodatku węglowego 2022

Ratusz przekazał, że w Lublinie pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszą w piątek. Trwa również przyjmowanie papierowych wniosków o wypłatę nowych dodatków do pelletu drzewnego, gazu LPG, drewna i oleju.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej przyjmowane są w Biurach Obsługi Mieszkańców, a od poniedziałku również w siedzibie i filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dokument można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.

Dodatek węglowy dla Lubelszczyzny

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował w czwartek, że województwo lubelskie otrzymało 615 mln zł z pierwszej transzy na dodatek węglowy, które zostały przelane na konta gmin z Lubelszczyzny. Ta kwota ma pozwolić na wypłatę około 200 tys. dodatków węglowych w regionie.

Podpisana przez prezydenta 11 sierpnia br. ustawa o dodatku węglowym przewiduje dodatek w wysokości 3 tys. zł, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Jak otrzymać dodatek węglowy?

Nabór wniosków ruszył w samorządach w drugiej połowie sierpnia br. Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie jak pierwotnie zakładano miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku.

Nowa ustawa precyzuje również, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.