eDWIN to darmowa platforma doradcza dostępna na komputerach i jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Pomysłodawcą jej opracowania jest WODR.

Bezpłatna aplikacja doradcza eDWIN dla rolników

Jak poinformowano w komunikacie WODR aplikacja oferuje rolnikom cztery wirtualne usługi, z których dwie będą dostępne dla użytkowników od piątku, a pozostałe od sierpnia.

Według WODR najważniejszą usługą programu jest "Wirtualne gospodarstwo", które umożliwi pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. "W ramach tej usługi rolnicy mogą ewidencjonować swoją pracę oraz układać plany ochrony roślin. Ponadto, aplikacja dostarcza powiadomienia dotyczące ewentualnych zagrożeń na polu oraz ułatwia kontakt z doradcą rolniczym" - wskazano w komunikacie.

Precyzja w stosowaniu środków ochrony roślin

Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jacek Sommerfeld wskazał, że "Wirtualne gospodarstwo" ma wspierać rolników przy podejmowaniu decyzji o ilości oraz terminie stosowania środków ochrony roślin. "Co istotne, eDWIN wpisuje się w unijną politykę Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników" - podkreślił.

Od piątku użytkownicy aplikacji będą mogli skorzystać również z usługi udostępniania danych o aktualnym stanie pogody pochodzących z około 600 stacji meteorologicznych w całej Polsce. Każda z nich na bieżąco monitoruje m.in. temperaturę, wilgotność powietrza, sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru.

Aktualna pogoda ze stacji meteorologicznych 

Jak zaznaczono w komunikacie dane ze stacji meteorologicznych pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł zdecydować o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Od sierpnia użytkownicy platformy eDWIN będą mogli skorzystać z usługi śledzenia pochodzenia produktów oraz raportowania zagrożeń. "Śledzenie pochodzenia produktów" pozwoli producentom na wprowadzenie do rejestru informacji o pochodzeniu produktu, z którymi mogą zapoznać się konsumenci, którzy także będą mogli skorzystać z usługi.

"Możliwości tej usługi mogą docenić między innymi osoby, dla których istotne są informacje o pochodzeniu danego produktu oraz wybieranie artykułów ze sprawdzonego źródła" - podkreślił Sommerfeld.

Usługa "Raportowanie zagrożeń" będzie przeznaczona dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki niej możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych usług można znaleźć na stronie internetowej https://www.edwin.gov.pl/.

Prace nad platformą eDWIN 

Tworzenie platformy eDWIN rozpoczęto w połowie 2019 r., a w pracach brały udział m.in. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy.

Aplikacja powstała w ramach projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin". Całkowita wartość projektu sięgnęła prawie 21 mln zł, z czego prawie 17,69 mln zł pochodziło z dofinansowania z funduszy unijnych, zaś resztę stanowiły środki z budżetu państwa.

eDWIN był pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. We wrześniu 2021 r., podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, projekt eDWIN został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych".