- Rolnictwa nie można traktować jako problemu, rolnictwem można rozwiązać wiele kwestii związanych ze zmianami klimatu. Ze względu na rozmiar tej działalności powinniśmy wszyscy iść tą samą drogą. Rolnictwo w Europie jest odpowiedzialne za około 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, więc jeśli chcemy sobie poradzić z globalnym wyzwaniem właśnie za pośrednictwem rolnictwa i rozwiązać poszczególne problemy to musimy zadbać o innowacje w każdym gospodarstwie i u każdego rolnika– mówił Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer

- Jeżeli mamy podjąć to wyzwanie musimy zrobić to razem zarówno firmy prywatne, jak i sektor publiczny wszyscy muszą podążać w tym samym kierunku, by zapewnić rolnikom dostęp do najlepszych rozwiązań bez względu na to jak wielkie jest ich gospodarstwo. Trzeba także myśleć o regionalnych potrzebach rolników, bo polskie rolnictwo ma swoją specyfikę. Jeżeli weźmiemy 10 gospodarstw po 10 ha i nie będą one miały dostępu do odpowiedniego systemu aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych to dobre gospodarstwo, które ma 100 ha i wdraża odpowiednie praktyki nie zrekompensuje nam tego – mówił dalej.

Jeśli chodzi o Zielony Ład to firma  Bayer stawia sobie konkretne i ambitne cele, które chce spełnić do roku 2030. W zakresie zrównoważonego rozwoju Bayer zobowiązał się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa o 30 proc. do 2030 roku.

Cyfryzacja rolnictwa przyspiesza

Ucyfrowienie jest czymś zupełnie nowym w rolnictwie, ta gałąź jednak bardzo dynamicznie się rozwija. Jak zapewniał na EEC Antoine Bernet Bayer dostarcza i dalej będzie dostarczać narzędzie cyfrowe. Przykładem jest Climate FieldView, projekt który przyspiesza w Europie i w Polsce. Jest to narzędzie opracowane w USA, które pozwala zbierać i gromadzić szczegółowe dane od rolników. Dzięki ich analizie można dokładnie monitorować wiele czynników produkcji. Na ich podstawie można wywnioskować, które jej sprzyjały, a które ją przyhamowały. -Dzięki temu możemy dawać rolnikom konkretne rekomendacje i na ich podstawie możemy z nimi rozmawiać  o wpływie jego działalności na środowisko, a następnie zaproponować mu konkretne sposoby redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób rolnik będzie realizować założenia Zielonego Ładu i jednocześnie zapewni sobie lepszą rentowność z produkcji rolnej - tłumaczył Antoine Bernet.

Jak zaznaczył także ważnym krokiem w tym kierunku jest także otwarcie nowej jednostki o nazwie Digital Hub, zlokalizowanej w Warszawie. 400 specjalistów z dzieciny IT będzie pracować nad transformacją cyfrową dla rolników z całego świata.

Jakie są konkretne rozwiązania w Polsce?

Przykładem może być Forward Farming. To pilotażowy program póki co wdrożony tylko w 7 krajach na świecie, w tym także w Polsce. Bayer Forward Farming to koncepcja wdrażania do praktyki zrównoważonego rolnictwa. Gospodarstwa biorące w nim udział zobowiązały się do stosowania najnowszych technologii i najlepszych praktyk, pomagających ograniczać wpływ na środowisko, w tym zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Taka inicjatywa ma także służyć popularyzacji zrównoważonych praktyk w gospodarstwach rolnych oraz dialogu i dzielenia się wiedzą pomiędzy rolnikami.