Informując w poniedziałek o otwarciu pracowni badań własności fizycznych nawozów, Anwil zaznaczył, że jednym z jego celów biznesowych "jest utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz ciągłe ich doskonalenie". Jak przekazała spółka, działanie pracowni koordynuje jej obszar strategii, rozwoju i innowacji.

"Produkty nawozowe w trakcie operacji logistycznych takich jak transport czy składowanie, narażone są na działanie czynników atmosferycznych np. temperatury, wilgotności powietrza czy opadów" - podkreślił Anwil. Zwrócił też uwagę, że "niezwykle istotne jest również określenie optymalnych warunków i czasu ich przechowywania". Spółka oceniła, że nowa pracownia badań własności fizycznych nawozów pomoże "w jeszcze bardziej precyzyjnym sposobie badania tych uwarunkowań".

Pracownia badań fizycznych nawozów

Dyrektor obszaru strategii, rozwoju i innowacji Anwilu Łukasz Grabiński wyjaśnił, że projekt związany z przygotowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem pracowni badań fizycznych nawozów ruszył w 2021 r. "W styczniu prace zostały ukończone i możemy się pochwalić wyjątkowym w historii Anwilu tego typu miejscem. Posiadanie własnej pracowni badań fizycznych nawozów pozwoli nam na bieżące testowanie nowych formuł nawozowych, badanie dodatków oraz utrzymanie najwyższej jakości naszych produktów" - podkreślił Grabiński, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podał Anwil, wśród urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pracowni są m.in. laboratoryjny bęben do powlekania granul, grawimetryczny analizator sorpcji wody, automatyczny przesiewacz wibracyjny oraz optyczny analizator wielkości i kształtu cząstek.

"Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko do badania właściwości mechanicznych granulatów, które zostało zaprojektowane specjalnie dla Anwilu i jest jedynym takim urządzeniem w Polsce i na świecie" - zaznaczyła spółka.

Anwil wspomniał jednocześnie, że zadaniem, jakie postawiono przed badaczami, jest "znalezienie korelacji wraz z określeniem wpływu czynników zewnętrznych na nawozy, a także przygotowanie na tej podstawie rekomendacji dla udoskonalenia procesu produkcji, sposobu sprzedaży i dystrybucji".

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. W grudniu 2021 r. spółka obchodziła 50-lecie uruchomienia pierwszej linii produkującej nawozy - od tego czasu, jak przypominała, wytworzono tam ich ponad 30 mln ton.

Budowa nowej linii nawozowej 

Także w grudniu 2021 r., informując o kontynuacji budowy nowej instalacji do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy moce wytwórcze o ok. 50 proc. - do ponad 1,4 mln ton, Anwil oznajmił, że kompleks będzie oddany do użytku z początkiem 2023 r. Dzięki inwestycji, jak podaje spółka, pojawią się tam cztery nowe produkty nawozowe: saletra gruba, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Według Anwilu, budowa nowej linii nawozowej wpisuje się w rozwój segmentu petrochemicznego Grupy Orlen i jednocześnie ma znaczenie dla gospodarczego rozwoju regionu oraz branży rolniczej. Jak informowano wcześniej, zakładany całkowity koszt budowy trzeciej linii do produkcji nawozów to ok. 1,3 mld zł, a po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA spółki może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.