5G przyspieszy rozwój polskiego rolnictwa

Autor: PP, sadyogrody.pl 16 marca 2021 09:46

5G przyspieszy rozwój polskiego rolnictwa Technologia 5G wpłynie na rozwój rolnictwa; fot. shutterstock.com

Inteligentne rolnictwo i szerokopasmowe łącza mobilne na terenach wiejskich mogą przynieść Polsce korzyści rzędu 5 mld euro.  Po produkcji i logistyce, to właśnie rolnictwo jest drugim najbardziej perspektywicznie rozwijającym się sektorem gospodarki w kontekście wykorzystania technologii 5G.

5G jako technologia łączności mobilnej, która charakteryzuje się bardzo dużą przepustowością łączy oraz minimalnym opóźnieniem, stanowi platformę dla setek a nawet tysięcy połączonych ze sobą czujników w ramach Internetu Rzeczy. Mogą być one wykorzystywane do monitorowania zwierząt hodowlanych czy gromadzenia danych w czasie rzeczywistym na temat warunków gleby, upraw i powietrza.

Dane pozyskiwane z czujników pozwolą określić na przykład gdzie gleba wymaga nawodnienia, co pomoże ograniczyć zużycie wody na potrzeby upraw. Dzięki stałej analizie składu gleby nawozy będą mogły być stosowane praktycznie miejscowo, a ich skład będzie ograniczony do minimum. Będzie to skutkować również zmniejszeniem śladu węglowego. Sektor rolniczy odpowiada za ok. 10% wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

Internet wyrówna szanse

Jak podkreśla przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, nie da się zbudować Europy równych szans, jeśli 40% Europejczyków mieszkających na obszarach wiejskich nadal nie będzie miało dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych. Taką opinię podzielają uczestnicy międzynarodowej konferencji „Droga do odnowy: jak 5G może napędzać inteligentny rozwój obszarów wiejskich?", podczas której przeanalizowano wpływ 5G na poprawę łączności na europejskich obszarach wiejskich i możliwości cyfryzacji rolnictwa. Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. Marie Hogan, szefowa działu Mobile Broadband and IoT w firmie Ericsson, Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa Cogeca, europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe i lokalne związki rolnicze, Franc Bogovič, poseł Parlamentu Europejskiego, który przewodzi inicjatywie „Smart Villages” w PE oraz Juan Manuel Velasco Leon z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej.

Kryzys związany z pandemią Covid-19 pokazał, jak ważna jest łączność. Tymczasem mniej więcej połowa obywateli Europy mieszka na obszarach wiejskich i potrzebuje szybkich, bezpiecznych i niezawodnych łączy do pracy, nauki i zdalnego dostępu do usług publicznych, takich jak np. opieka zdrowotna. Kryzys ujawnił również wielką przepaść cyfrową jaka powstała w ostatnich latach między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Oprócz zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, prelegenci omówili także rolę 5G i łączności bezprzewodowej w poprawie standardów życia na obszarach wiejskich. Marie Hogan podkreśliła, że technologia 5G może zapewnić dostęp do szerokopasmowego łącza w modelu bezprzewodowym (FWA) na obszarach, gdzie dostarczenie tego typu łączności za pomocą kabli czy innych rozwiązań jest niepraktyczne i nieekonomiczne. To z kolei przełoży się bezpośrednio na połączenie przedsiębiorstw wiejskich z szerszą gospodarką oraz wsparcie tworzenia nowych biznesów i miejsc pracy. Z kolei Pekka Pesonen podkreślił również to, że zapewnienie szybkich łączy internetowych na obszarach wiejskich może wpłynąć pozytywnie na kiełkujący w Europie trend migracji mieszkańców miast na wieś i przyczynić się do istnego „renasansu obszarów wiejskich”.

Pesonen przekonywał także, że samo rolnictwo nie pozostaje w tyle, dzięki ciągłym inwestycjom rolników w nowoczesne technologie. Jednak sektor ten jest hamowany przez nieodpowiednią infrastrukturę cyfrową na obszarach wiejskich. Zauważył, że choć europejskie rolnictwo wyprzedza obecnie światowych konkurentów pod względem zastosowania technologii cyfrowych, nie ma gwarancji, że za dekadę nadal będzie liderem. Pesonen podkreślił, że sukces Europejskiego Zielonego Ładu zależy w dużej mierze od zapewnienia łączności szerokopasmowej.   

5G w Polsce

W Polsce jesteśmy już na drodze do upowszechnienia komunikacji w sieciach 5G, które dzięki dużej przepustowości łącza i praktycznie zerowym opóźnieniom otworzą przed rolnictwem nowe możliwości. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G.

Ericsson jest aktywnym promotorem rozwiązań 5G w Polsce – wdrożył pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce z firmą Polkomtel, 5G w sieci Play, sieć testową w Warszawie z Orange oraz kampus 5G na Politechnice Łódzkiej. Firma współpracuje z operatorami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, środowiskiem akademickim oraz ze start-upami i przemysłem.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI