Kapituła konkursu

dr hab. inż. Paweł Krystian Bereś, prof. IOR-PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Rzeszowie, ekspert z zakresu ochrony roślin, założyciel strony „Działka i ogród naszą pasją" (DiONP)
dr hab. Grzegorz Doruchowski, kierownik, Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Grzegorz Gorzała, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
dr Michał Hołdaj, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa Instytut Nauk Ogrodniczych
Sylwia Sałyga, dziennikarka, portal sadyogrody.pl
Aneta Gwara-Tarczyńska, dziennikarka, portal sadyogrody.pl
Krystyna Zagórska, dziennikarka, portal sadyogrody.pl