INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2021 - członkowie jury

dr hab. inż. Paweł Bereś, (prof. nadzw.), ekspert z zakresu ochrony roślin, założyciel strony "Działka i ogród naszą pasją"

dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW, dyrektor Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW

dr hab. Grzegorz Doruchowski, kierownik Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Mgr Michał Hołdaj, Instytut Ogrodnictwa - PIB

Grzegorz Gorzała, główny specjalista w Biurze Ochrony Roślin i Techniki w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)

Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca portal www.sadyogrody.pl

Krystyna Zagórska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl

Michał Gwara, dziennikarz portalu www.sadyogrody.pl