INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2020 - członkowie jury.

INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2020

dr hab. inż. Paweł K. Bereś (prof. nadzw IOR-PIB), ekspert z zakresu ochrony roślin, założyciel strony "Działka i ogród naszą pasją" (DiONP)

Zbigniew Chołyk, prezes grupy producentów Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple

dr hab. Grzegorz Doruchowski, kierownik Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Grzegorz Gorzała, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dr inż. Katarzyna Kowalczyk, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Michał Lachowicz, prezes grupy producenckiej La-Sad

Paweł Pączka, prezes Grupy Producentów Owoców Galster

dr hab. Mirosław Sitarek, kierownik Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

dr hab. Dariusz Wrona (prof. SGGW), kierownik Samodzielnego Zakładu Sadownictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca portal www.sadyogrody.pl

Krystyna Zagórska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl