Zapasy jabłek są o 30 proc. wyższe niż przed rokiem, a ceny 50 proc. niższeBGŻ BNP Paribas - 08 czerwca 2016 09:48


- Zgodnie z danymi WAPA, zapasy jabłek w Polsce na pierwszy dzień maja 2016 r. wyniosły 325 tys. t i były aż o 30 proc. wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Niemniej, sprzedaż jabłek w kwietniu bieżącego roku przyspieszyła, co mogło wiązać się z większą sprzedażą zagraniczną - ocenia Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

- Z danych WAPA wynika, że w kwietniu br. w Polsce upłynniono 270 tys. t zapasów tych owoców - o 7,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Tempo sprzedaży wciąż jest zbyt tyle niskie w stosunku do zalegających zapasów, aby istotnie wpłynąć na zmiany poziomu cen na rynku krajowym - tłumaczy ekspert.

Jak mówi, przeciętna cena skupu jabłek deserowych, zgodnie monitoringiem MRiRW, wyniosła 1,05 zł/kg i była o 2 proc. niższa niż w kwietniu 2016 r. a także o 50 proc. niższa niż w maju 2015 r.