Eksport pośredni 

- Trzeba stwierdzić, że struktura eksportu borówki z Ukrainy uległa pogorszeniu. Geografia eksportu tej jagody wskazuje niestety na tendencję do eksportu pośredniego, sprzedaży do Polski i na Białoruś. Polscy pośrednicy odsprzedają następnie te jagody do innych krajów UE, zarabiając na ukraińskich jagodach dodatkowe pieniądze. Z kolei Białoruś odsprzedaje ukraińskie borówki na rynek rosyjski. Na te dwa kraje przypadło 65 procent całego ukraińskiego eksportu borówki. Trzecim największym importerem ukraińskich borówek została Holandia, która jest również dużym pośrednikiem. Dlatego też ponad 70 procent ukraińskich borówek było eksportowanych do krajów pośredniczących, a tylko około jednej trzeciej do krajów konsumenckich - mówi Andrij Jarmak, ekonomista z departamentu inwestycji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Załamanie cen borówek 

W 2021 roku plantatorzy z Ukrainy bardzo narzekali na załamanie cen borówki amerykańskiej, uzyskując rekordowo niską cenę za tę jagodę na rynku krajowym. Analitycy EastFruit w artykule analitycznym udowodnili jednak, że ceny borówki nie były rekordowo niskie, choć były niższe w porównaniu do anormalnego roku 2020.

Więcej na fresh-market.pl.