Turcja chce eksportować pomidory do Rosji bez ograniczeńwww.fresh-market.pl za freshplaza.com - 29 maja 2020 12:31


Turcja prosi o całkowite usunięcie kwoty ograniczającej eksport pomidorów do Rosji - informuje fresh-market.pl na podst. freshplaza.com.

W lutym Rosja zwiększyła kontyngent na pomidory importowane z Turcji ze 150 000 do 200 000 ton. Według stanu na 14 maja eksport tureckich pomidorów do Rosji osiągnął 190 000 ton.

W związku z tym, że dodatkowy kontyngent ma zostać wypełniony, Zachodnio-Śródziemnomorskie Stowarzyszenie Eksporterów (BAIB) ostrzegło swoich członków przed ryzykiem odrzucenia kolejnych przesyłek przez rosyjski urząd celny. W lutym, kiedy początkowy kontyngent 150 000 ton został wypełniony, Rosja odesłała z cła tureckie pomidory i tony pomidorów pozostawiono do gnicia.

- W przypadku wypełnienia kontyngentu możemy ryzykować, że nasze pomidory utkną w tureckich lub rosyjskich urzędach celnych. Nasze firmy powinny być tego świadome i wcześniej sprawdzić sytuację w celu uniknięcia problemów - poinformowało Zachodnio-Śródziemnomorskie Stowarzyszenie Eksporterów (BAIB).

Więcej na fresh-market.pl.