- Z danych WAPA wynika, że zapasy jabłek w Polsce na początku marca br. wyniosły 837 tys. t, co oznaczało wzrost aż o 77% w stosunku do roku poprzedniego. Był to jednocześnie poziom wyższy o 12% w stosunku do średniej w latach 2015-2019 i drugi historycznie wynik (wyższe zapasy w marcu odnotowano jedynie w 2019 r.) - informuje Mariusz Dziwulski.

Wzrost ilości magazynowanych jabłek w Polsce (najwyższy wśród monitorowanych przez WAPA krajów europejskich) rzutuje na zmiany zapasów tych owoców w całej UE - według WAPA w krajach poza Polską zapasy jabłek w marcu zmalały o 5,6% r/r. Znaczący spadek odnotowano we Francji (-15,2% r/r), Hiszpanii (-39,6% r/r) czy też Holandii (-31,7% r/r) - mówi.

I zwraca uwagę, że tempo upłynniania zapasów jabłek w Polsce jest niższe niż przed rokiem. - Od początku grudnia’20 do końca lutego’21 krajowe zapasy zmniejszyły się o 56% podczas, gdy w analogicznym okresie przed rokiem odnotowały spadek aż o 78%. Oznacza to, że popyt na polskie jabłka nie jest tak wysoki jak w sezonie poprzednim. Potwierdzają to dane dotyczące sprzedaży zagranicznej. Według Eurostatu i GUS eksport jabłek z Polski w okresie lipiec’20-styczeń’21 w ujęciu wolumenowym zmalał o 18,1% r/r, mimo większej krajowej podaży (wzrost produkcji o 10% r/r) i, sprzyjającemu eksportowi, osłabieniu złotego w ostatnich miesiącach. Wartość eksportu w analogicznym okresie zmniejszyła się o 19,4% r/r. Szczególną uwagę zwraca zdecydowanie mniejsza sprzedaż jabłek na Białoruś (aż o 42% r/r), której nie zrekompensowały wyraźnie większe wysyłki jabłek do krajów UE - informuje.

- Wyższy poziom zapasów jabłek oddziałuje w kierunku spadków cen, a stosunkowo słabe tempo ich upłynniania ogranicza sezonowe podwyżki. Według danych MRiRW, przeciętna krajowa cena skupu jabłek deserowych w marcu br. wyniosła 1,47 zł/kg, tj. mniej o 9,3% r/r wobec spadku o 7,5% r/r w lutym i o 2,4% r/r w styczniu - podsumowuje analityk.

Jabłka - sprawdź oferty kupna/sprzedaży na Giełda Rolna.