Sejm za ograniczeniem nieuczciwych praktyk w handlu żywnościąPAP - 04 października 2018 11:04


Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami - taki cel ma uchwalona w czwartek przez Sejm nowela ustawy. Po zmianie przepisów każdy będzie mógł zgłosić stosowanie nieuczciwych praktyk, a nie jak dotychczas tylko zainteresowana firma.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 296 posłów, dwóch było przeciw, a 129 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Nowelizacja znosi progi dotyczące obrotów, co oznacza, że stosowanie nieuczciwych praktyk może zgłosić każdy, a nie jak dotychczas tylko zainteresowany przedsiębiorca. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej. Znosi się obowiązek zgłaszania o przewadze kontraktowej na piśmie.

Takie zgłoszenia przyjmuje UOKiK. Jednocześnie na podstawie nowych przepisów UOKiK będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu.

Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na brak spełnienia kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję rolnika w relacjach z handlem, przetwórcami znosząc te ograniczenia.