Rynek jabłek: Sprzedaż zagraniczna przebiega w wolnym tempie

Autor: Agro Nawigator 19 czerwca 2021 14:18

Rynek jabłek: Sprzedaż zagraniczna przebiega w wolnym tempie Wzrost zapasów jabłek w Polsce przy spadku w pozostałych krajach UE/ fot. pixabay

Z danych WAPA wynika, że zapasy jabłek w Polsce na początku maja wynosiły 398 tys. t i były wyższe aż o 144% r/r. W okresie grudzień-kwiecień sez. 2020/21 upłynniono w kraju 75% zapasów wobec 86% przed rokiem. Zapasy jabłek w pozostałych krajach UE poza Polską były niższe o 4,9% r/r. – wynika z publikacji Agro Nawigator banku PKO BP.

  • Według WAPA zapasy jabłek w Polsce na początku maja wynosiły 398 tys. t i były wyższe aż o 144% r/r 
  • Ceny jabłek utrzymują relatywnie niski poziom. W maju przeciętna cena skupu ukształtowała się 48% poniżej wysokiego poziomu przed rokiem
  • Gorzej radzi sobie polski eksport zagęszczonego soku jabłkowego

Wysokie zapasy jabłek

Według GUS w 2021 straty w uprawach drzew i krzewów owocowych wskutek wiosennych przymrozków wystąpiły jedynie lokalnie (w latach 2019-2020 przymrozki były czynnikiem, który w znaczącym stopniu przyczynił się do niskiej produkcji owoców w Polsce). Dodatkowo drzewa i krzewy owocowe po tegorocznej zimie były w zadowalającej kondycji, a zagrożenie suszą rolniczą
jest również mniejsze niż w latach poprzednich. Zwiększa to prawdopodobieństwo realizacji scenariusza wyższych r/r zbiorów w kraju. Czynnikiem negatywnym dla produkcji jest opóźnienie wegetacji, nadmierne opady deszczu, skrócony okres kwitnienia oraz niskie temperatury w 2q21.

Z danych WAPA wynika, że zapasy jabłek w Polsce na początku maja wynosiły 398 tys. t i były wyższe aż o 144% r/r. W okresie grudzień-kwiecień sez. 2020/21 upłynniono w kraju 75% zapasów wobec 86% przed rokiem. Zapasy jabłek w pozostałych krajach UE poza Polską były niższe o 4,9% r/r.

Niski eksport soku jabłkowego

Pandemia spowodowała istotny wzrost zakupów produktów uznawanych za zdrowe, w tym jabłek. W obecnym sezonie efekt ten jest już zdecydowanie mniejszy. Światowy handel jabłkami w 1q21 zmalał o 14% r/r wobec spadku produkcji o 4,6% r/r w 2020.

Według GUS w 4q20-1q21 polski eksport jabłek wzrósł o 3,3% r/r. Z uwagi na spadek cen, wartość sprzedaży jabłek w analogicznym okresie zmalała o 5,5% r/r. Największy wpływ na tempo eksportu ma przede wszystkim niższa o blisko 20% r/r sprzedaż jabłek na Białoruś. Popyt na rynkach wschodnich jest niski – USDA przewiduje, że konsumpcja jabłek w Rosji i na Białorusi w sez. 2020/21 zmaleje odpowiednio o 11,0% r/r i 6,7% r/r (za USDA).

Zdecydowanie gorzej radzi sobie polski eksport zagęszczonego soku jabłkowego. W 3q20-1q21 obniżył się aż o 36% r/r, mimo wzrostu krajowej produkcji soków (+3,8% r/r; firmy średnie i duże). Główne przyczyny to spadek popytu w USA (-82% r/r) wobec wzrostu zbiorów jabłek w tym kraju oraz brexit (spadek do Wlk. Bryt. o 54% r/r). Eksport do Niemiec spadł o 24% r/r.

Ceny jabłek pod presją wysokiej podaży

Ceny jabłek utrzymują się na relatywnie niskim poziomie. W maju przeciętna cena skupu ukształtowała się 48% poniżej wysokiego poziomu przed rokiem i 1% poniżej poziomu ze stycznia. Ceny koncentratu soku jabłkowego w maju były niższe o 16% r/r (za IHS Markit). Opóźnienie wegetacji, powoduje, że ceny truskawek w maju były zdecydowanie wyższe niż przed rokiem. Na rynku w Broniszach wzrosły przeciętnie o 17 % r/r, niemniej w połowie czerwca ceny były już zbliżone do tych sprzed roku.

Chcesz sprzedać jabłka? Dodaj ogłoszenie na gieldarolna.pl!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI