Rosja: Zmniejsza się import ziemniakówwww.fresh-market.pl za fruitnews.ru - 23 lipca 2019 12:54


W latach 2014–2018 roczna wielkość importu ziemniaków zmniejszyła się o 11 procent z 874,6 tys. ton do 778,8 tys. ton - informuje fresh-market.pl za fruitnews.ru.

Import do Rosji jest obecnie zdominowany przez ziemniaki z Białorusi i Egiptu. Jednocześnie dynamika importu była w ostatnich latach wielokierunkowa. W szczególności zaobserwowano zmniejszenie podaży importowanych ziemniaków w latach 2015-2016, a wzrost w latach 2017-2018. Po wprowadzeniu embarga w 2014 roku całkowity wolumen importu ziemniaków do Rosji zmniejszał się w latach 2015 i 2016 odpowiednio o 8,7 procent oraz o 37,6 w stosunku do poziomów z poprzednich lat.

Zgodnie z prognozami BusinesStat, w latach 2019-2023, rosyjski import ziemniaków będzie nadal spadał. W 2023 roku miałby wynieść 560,5 tys. ton (-28 procent w stosunku do poziomu importu w 2018 roku).

Więcej na fresh-market.pl.