Ministerstwo wyjaśniło, że od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone pełne deklaracje celne i kontrole, chociaż deklaracje bezpieczeństwa i ochrony nie będą wymagane do 1 lipca 2022 r. Przewoźnicy transportujący towary przez porty w Wielkiej Brytanii, korzystające z usługi przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS), muszą mieć potrzebną do realizacji tej usługi rejestrację.

Jakie zmiany od nowego roku ?

Od nowego roku zostaną wprowadzone też wymagania pre-notyfikacji towarów podlegających kontroli sanitarnej i fitosanitarnej (SPS), tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia będą wymagane również dokumenty potwierdzające pochodzenie produktu.

Ministerstwo dodało, że od 1 lipca 2022 r. certyfikacją i kontrolą fizyczną zostaną będą objęte: wszystkie pozostałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego podlegające regulacjom; wszystkie rośliny i produkty roślinne; wszelkiego typu mięso i produkty mięsne; cała pozostała żywność wysokiego ryzyka niepochodzącą od zwierząt.

Od 1 lipca zostanie też wprowadzony zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted): chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego); chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego); oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych; nieklasyfikowanych jaj; chłodzonych surowych wyrobów mięsnych.

Wyjaśniono, że niezbędne informacje na ten temat są dostępne na: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-july-2022.

Kontrole roślin i produktów roślinnych- jak będą przebiegać?

Ministerstwo dodało, że od 1 lipca kontrole roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia do wyznaczonych przejść granicznych i punktów kontroli. Dodatkowo kontrole fizyczne żywych zwierząt będą odbywać się w wyznaczonych punktach kontroli granicznej. W przypadku braku wyznaczonego przejścia granicznego kontrole pozostaną w miejscu przeznaczenia dla innych portów wejścia do czasu uruchomienia wystarczającej liczby przejść granicznych. 1 lipca 2022 r. rozpoczną się odprawy na śródlądowych przejściach granicznych Sevington i wyznaczonych przejściach granicznych na lotniskach.

Z kolei od 1 września 2022 r. certyfikacja i kontrole fizyczne zostaną wprowadzone dla wszystkich produktów mlecznych. Od 1 listopada 2022 r. z kolei certyfikacja i kontrole fizyczne zostaną wprowadzone dla wszystkich pozostałych, objętych regulacjami produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.

Resort wskazał, że szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model.