MRiRW: Otwarcie nowych rynków jest czasochłonne, a na efekty trzeba czekać latamiAneta Gwara/www.sadyogrody.pl - 10 lutego 2016 13:50


Tegoroczna sytuacja producentów owoców i warzyw budzi niepokoje. Mimo, iż skutki embarga udało nam się zwalczyć w pierwszym roku po wprowadzeniu zakazu, ten rok zapowiada się mniej optymistycznie. Dużo mówi się o otwarciu nowych rynków zbytu, jednak wielu podchodzi to tego z dystansem i niedowierzaniem, że jest jakiś rynek, który miałby zastąpić nam Rosję. Jak wygląda sytuacja w opinii ministerstwa rolnictwa?

W drugim roku trwania embarga, po raz kolejny uruchomiono wsparcie dla producentów owoców i warzyw, mające na celu wycofanie produktów z rynku. - Z informacji otrzymanych z ARR wynika, że złożonych zostało 5 173 powiadomień, w tym 5 170 dotyczy przeznaczenia wycofywanych z rynku produktów na bezpłatną dystrybucję, a 3 na inne cele. Powiadomienia złożone przez producentów niezrzeszonych stanowią 94 proc. wszystkich złożonych powiadomień. Obejmowały one produkty, pochodzące z upraw o powierzchni ok. 35 tys. ha – mówi Iwona Chromiak z zespołu prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Zgodnie z ostatnim powiadomieniem przekazanym do Komisji Europejskiej przez ARR w dniu 29 stycznia 2016 r., w Polsce od listopada 2015 r. wycofano łącznie 13 569 ton jabłek i gruszek z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję, za które przysługuje rekompensata w wysokości 2 305 898 euro. Koszty transportu i pakowania tych owoców wyniosły łącznie 3 228 432 euro. Ponadto operacjami wycofania z rynku objęto 840 ton warzyw (głównie marchwi, ale też kapusty, pomidorów, papryki i kalafiorów) na łączną kwotę rekompensaty w wysokości 309 884 euro – komentuje zespół prasowy resortu rolnictwa.

Jak informuje zespół prasowy, największa dynamika wzrostu eksportu polskich warzyw obserwowana jest ostatnio w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. - Wolumen eksportu tych produktów na Białoruś oraz Ukrainę wzrósł w 2014 r. o ponad 100 proc. w porównaniu z rokiem 2013 osiągając odpowiednio 131, 4 tys. ton oraz 60,8 tys. ton. Eksport warzyw na Łotwę wyniósł w roku 2014 14,6 tys. ton co oznacza, że wzrósł o ponad połowę w porównaniu z rokiem 2013 – komentuje.

- Także wywóz jabłek na Białoruś, Ukrainę Litwę oraz Łotwę bardzo dynamicznie wzrastał w ostatnich latach. W sezonie 2014/2015 na rynek białoruski skierowano ponad 290 tys. ton tych owoców (31 proc. sprzedaży zagranicznej) podczas gdy w sezonie 2012/2013 niespełna 135 tys. t. Odbiorcy z Litwy, Łotwy, Kazachstanu oraz Ukrainy zakupili w sezonie 2014/2015 łącznie ponad 240 tys. ton jabłek z Polski – informuje zespół prasowy resortu rolnictwa.

- Systematycznie w ostatnich latach rośnie eksport jabłek do Niemiec (w sezonie 2014/2015 wyniósł 94,7 tys. ton), Czech (45,1 tys. ton), Rumunii (48,5 tys. ton). Istotnymi importerami polskich jabłek w poprzednim sezonie okazały się takie państwa jak: Cypr (34 tys. ton), Egipt (10,5 tys. ton), Serbia (20,5 tys. ton) oraz Bośnia i Hercegowina (12,8 tys. ton) które dotąd sprowadzały niewielkie ilości tych produktów. Należy ponadto mieć na względzie, że Polska jest dużym producentem i eksporterem przetworów owocowo-warzywnych (tj. koncentraty soków owocowych oraz mrożone owoce i warzywa) – mówi.

Działania na rzecz otwarcia rynków dla produkcji roślinnej są czasochłonne, a na ich efekty niekiedy trzeba czekać latami. - PIORiN w 2014 r. złożył wnioski o przeprowadzenie analizy ryzyka dla eksportu polskich jabłek do: Brazylii, Kostaryki, Tajwanu, Chin, Wietnamu, a w 2015 r. do Tajlandii i Kolumbii. Polska jest jednym z kilku krajów Unii Europejskiej, który ubiega się o udostępnienie rynku USA dla jabłek i gruszek, a także jednym z kilku krajów UE, które są w trakcie przygotowywania wniosku o przeprowadzenie analizy ryzyka dla jabłek i gruszek do Meksyku – podkreśla zespół prasowy MRiRW.

Ponadto w wyniku wielu działań prowadzonych przez resort rolnictwa, zostały osiągnięte następujące cele:

•          Kanada - dostęp dla świeżych jabłek (X.2014 r.),

•          Singapur - import świeżych jabłek z Polski na zasadach ogólnych - wymagane jest zezwolenie importowe, bez świadectwa fitosanitarnego (XI.2014 r.),

•          Indie - dostęp dla polskich jabłek na zasadach tymczasowych (służba ochrony roślin Indii dotychczas nie zatwierdziła zabiegu cold treatment) (II.2015 r.),

•          Wietnam - dostęp dla jabłek (X.2015 r.),

•          Indonezja - dostęp dla jabłek (od grudnia 2015 r. tymczasowo do lutego 2016 r., po spełnieniu ustalonych wymagań; podjęto działania, celem umożliwienia eksportu według nowych wymagań bezpieczeństwa żywności).