Mołdawskim producentom udało się sprostać wymaganiom różnych rynków. Wśród tych rynków są Włochy, Francja, Chorwacja, Polska, Niemcy, Austria, Rumunia czy Federacja Rosyjska. 

Producenci wskazują, że dzięki jakościowemu produktowi udaje im się uzyskać znacznie lepsze ceny niż dotychczas uzyskiwali na rynku lokalnym czy na rynkach tradycyjnych. Dodatkowym pozytywnym aspektem jest to, że mołdawscy eksporterzy śliwek zdobyli zaufanie europejskich odbiorców, w szczególności za sprawą spójność jakości i bezpieczeństwa owoców pod względem poziomów pozostałości.

Obecnie w Mołdawii uprawia się 22 000 hektarów śliw, przy średniej rocznej produkcji 100 000 ton. Śliwki dostępne są od lipca do listopada. Chociaż Mołdawia produkuje kilkanaście odmian śliwek, Stanley i President są wiodącymi odmianami na eksport.