Mołdawscy sadownicy szukają rynków zbytu dla swoich jabłekfreshplaza.com - 01 czerwca 2022 22:16


Wojna na Ukrainie odcięła szlak handlowy między Mołdawią a Rosją, co oznacza, że ​​mołdawscy plantatorzy jabłek poszukują nowych rynków.

Eksport ze wschodu został skutecznie zablokowany po inwazji Rosji na Ukrainę, co miało poważne konsekwencje dla mołdawskich producentów jabłek. Sadownicy w Mołdawii zbierają średnio około 450 000 ton jabłek rocznie i eksportują 250 000 ton. 

Według oficjalnych statystyk zeszłoroczne zbiory wyniosły 650 000 ton, co czyni rok 2021 najlepszym rokiem produkcji jabłek w Mołdawii od czasu uzyskania przez Mołdawię niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Co więcej, nie tylko eksport stanowi problem: lokalni producenci jabłek również mają problemy z zakupami nawozów importowanych z Rosji, a eksperci szacują, że ceny wzrosły prawie trzykrotnie od początku wojny.