Młodzi rolnicy i spółdzielnie rolnicze to przyszłość sektora rolno-spożywczegosadyogrody.pl/Copa-Cogeca - 22 marca 2019 11:16


W Walencji odbyło się Forum Biznesowe Cogeca pt. „Młodzi rolnicy i spółdzielnie rolno-spożywcze jutra” z udziałem ponad 300 uczestników z 24 państw członkowskich UE. Większość uczestników stanowili młodzi rolnicy z całej UE, którzy z ochotą chcieli przedstawić swoją wizję przyszłości spółdzielni rolnych.

Podczas obecnej edycji Forum Biznesowego młodzi rolnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi poglądami na temat przyszłości sektora, a także podkreślenia jakie są ich potrzeby w celu zapewnienia opłacalnej przyszłości swojego zawodu, lepszej odpowiedzi na potrzeby konsumentów, a także lepiej funkcjonującego łańcucha dostaw.

Przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, podkreślił przy tej okazji, że „Młodzi rolnicy – młodzi mężczyźni i kobiety – są siłą napędową sektora rolno-spożywczego przyszłości, a spółdzielnie rolne wzmacniają ich pozycję w celu stawiania czoła przyszłym wyzwaniom. Spółdzielnie rolne potrzebują młodych rolników tak samo, jak młodzi rolnicy potrzebują spółdzielni rolnych. To idealny układ, aby wspólnymi siłami móc kreować sektor rolno-spożywczy jutra.”

Przemawiając podczas Forum, prezes Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, podkreślił, że: „Głównym wyzwaniem stojącym przed młodymi rolnikami jest zapewnienie rentowności prowadzonej przez nich działalności rolnej. Potrzebują oni zatem konkurencyjności i opłacalności przy prowadzeniu gospodarstw, co wiąże się projektami biznesowymi, które są szyte na miarę. Dlatego spółdzielnie posiadające jasną strategię i plany na przyszłość są najlepszym wyborem dla europejskich producentów. Musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych młodych ludzi, którzy wkrótce staną się liderami naszych spółdzielni”.

W oparciu o wymianę opinii w sprawie wyzwań, z jakimi zmagają się młodzi rolnicy, europejskie spółdzielnie rolnicze przedstawiły konkretne przykłady i strategie, które przyjęto aby skutecznie odpowiadać na potrzeby producentów oraz aby kształtować rolnictwo przyszłości poprzez aktywne uczestnictwo młodych członków w procesie demokratycznego zarządzania spółdzielniami.