List ministra rolnictwa do ambasadorów dot. możliwości eksportu żywnościPAP - 04 kwietnia 2020 09:41


Minister Jan Krzysztof Ardanowski wystosował list do ambasadorów RP, w którym zwraca się z prośbą o to, aby na bieżąco informowali o możliwościach eksportowych dla polskich produktów rolno-spożywczych - poinformował resort rolnictwa.

"Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o informowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wszelkich sygnałach dotyczących zapotrzebowania krajów Państwa akredytacji na artykuły rolno-spożywcze, które mogłyby zaowocować możliwościami eksportowymi dla polskich producentów" - napisał minister Ardanowski.

Minister podkreślił, że będzie to wsparcie działań, które podejmuje ministerstwo w poszukiwaniu szans eksportowych dla polskich producentów branży rolno-spożywczej.

"Uruchamiamy wszelkie możliwe kanały i podejmujemy działania, które mogą przyczynić się do zapewnienia polskim producentom żywności zbytu także poza granicami kraju" - zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Informacje pozyskane z ambasad i zagranicznych biur handlowych będą zamieszczane na stronie internetowej MRiRW w uruchomionej ostatnio zakładce: Możliwości eksportowe.

Obecnie w zakładce znajdują 2 oferty zakupu żywności - ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Singapuru. Jest tam także informacja na temat systemu przetargów realizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).