Lidl chce kupować polskie produkty, ale z mniejszymi pozostałościami substancji czynnychwww.sadyogrody.pl - 23 kwietnia 2020 17:14


W strategii CSR sieci Lidl Polska na lata 2020-25 znalazło się takie zobowiązanie jak: 2/3 mniej pozostałości substancji czynnych w żywności konwencjonalnej niż zalecania KE. Ponadto sieć deklaruje, że w każdym roku (w latach 2020-2025) minimum 70% obrotu na asortymencie stałym firmy będzie generowana w oparciu o produkty od polskich dostawców.

Oto najważniejsze cele sieci Lidl, które dotyczą dostaw:

Recykling/opakowania – redukcja plastiku zgodna ze strategią REsetPlastic

Jakość i bezpieczeństwo produktów – będziemy prowadzić minimum 8.000 badań jakościowych asortymentu rocznie przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach; od naszych dostawców wymagamy o 2/3 mniej pozostałości substancji czynnych w żywności konwencjonalnej niż zalecania KE; do 2025 r. wyeliminujemy sprzedaż jajek z chowu klatkowego (oraz ich obecność w składach produktów marek Lidla); 

Lokalne zakupy – w każdym roku (w latach 2020-2025) minimum 70% obrotu na asortymencie stałym naszej firmy generować będziemy w oparciu o produkty od polskich dostawców.