KOWR: eksport żywności w okresie styczeń–październik 2020 r. wzrósł o 7 proc.

Autor: PAP 12 stycznia 2021 16:09

KOWR: eksport żywności w okresie styczeń–październik 2020 r. wzrósł o 7 proc. W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski/ fot. shutterstock

W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Eksport żywności wzrósł o 7 proc. w stosunku do tego samego okresu ub.r. i osiągnął wartość 28,3 mld euro - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz rosnący eksport od czerwca do października 2020 r.

Według analityków KOWR, do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale 2020 r., deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz utrzymujący się w okresie od kwietnia do października 2020 r. korzystny dla eksporterów kurs złotego. Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową eksportowanych artykułów rolno-spożywczych na rynek międzynarodowy.

Import w tym okresie wyniósł 18,5 mld euro i był o 5 prac. wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11 proc. osiągając 9,8 mld euro. euro.

Pozytywny wpływ na wyniki w handlu zagranicznym na rynku produktów rolno-spożywczych uzyskiwane przez krajowych eksporterów w 2020 r. miały również wysokie ceny żywności na rynku światowym. Potwierdzają to tegoroczne wartości indeksu cen żywności publikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. średnia wartość indeksu przewyższała wartość tego wskaźnika w analogicznym okresie roku 2019. W listopadzie 2020 r. wartość indeksu cen żywności wyniosła 105,0 pkt wobec 98,6 pkt przed rokiem.

W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 22,7 mld euro, co stanowiło 80 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Głównym odbiorcą polskich produktów pozostawały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,1 mld euro i był o 0,7 mld euro (o 11 proc.) większy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,5 mld euro), Niderlandy (1,6 mld euro), Francja i Włochy (po około 1,5 mld euro) oraz Czechy (1,2 mld euro). Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł o 11 proc. i ukształtował się na poziomie 1,4 mld euro, najwięcej kupiła od nas Ukraina.

Z krajów pozaunijnych eksport wzrósł o 18 proc. do 4,2 mld euro. Znaczącym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska.

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory, ziarno zbóż i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wyroby cukiernicze, produkty mleczne oraz ryby i przetwory. Łączny eksport tych grup towarowych przyniósł ponad 66 proc. wpływów uzyskanych z całego eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI