IJHARS skontrolowała jakość handlową przetworów warzywnych

Autor: www.sadyogrody.pl/ IJHARS 29 czerwca 2020 12:45

IJHARS skontrolowała jakość handlową przetworów warzywnych Kontrolą objęto 64 podmioty/ fot. shutterstock

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych (kiszonek, marynat, warzyw konserwowych i chrzanu). Objęto nią 64 podmioty (w tym 5 prowadzących działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego).

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 107 partii. Z uwagi na niewłaściwy smak i obecność ciała obcego zakwestionowano 2 partie (1,9%).

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 133 partiach, z czego 13 zakwestionowano (9,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z deklaracją masy netto po odcieku, ilościowej zawartości składnika charakterystycznego, zawartości soli i ekstraktu, a także obecności zanieczyszczeń organicznych.

Oznakowanie

Oznakowanie sprawdzono w przypadku 154 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (35,7%). Dotyczyły one m.in.:

- Użycia nazwy wyrobu gotowego nieadekwatnej do jego składu.
- Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców.
- Podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy.
- Braku informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie lub podania jej niezgodnie z prawdą.
- Braku informacji o zastosowanej metodzie utrwalania.
- Użycia określenia „tradycyjny” przy stosowaniu dodatków.
- Wskazania niezgodnego z prawdą pochodzenia produktu.
- Podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej.
- Nieczytelnego oznakowania (w tym zastosowania zbyt małej czcionki).

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI