Eksport zagęszczonego soku jabłkowego zmalał o 30% (analiza)Agro Nawigator - 16 października 2020 15:26


W sezonie 2019/20 polski eksport koncentratu soku jabłkowego odnotował wyraźny spadek, mimo że pandemia miała przejściowo pozytywny wpływ na sprzedaż soku z naszego kraju – poinformowano w publikacji Agro Nawigator Banku PKO BP.

W sezonie 2019/20 (lipiec-czerwiec) polski eksport zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) zmalał o 29,5% r/r w ujęciu wolumenowym, a jego wartość zmalała o 26,7% r/r (za Eurostat). Pandemia częściowo wyhamowała spadek polskiego eksportu ZSJ. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, w tym ograniczone możliwości importu z Chin, nasiliły popyt na koncentrat jabłkowy pochodzący z Polski (głównie ze strony USA). Poskutkowało to przejściowym wzrostem cen w kwietniu, jednak w kolejnych miesiącach powróciły one do trendu spadkowego.

Według IHS Markit przeciętna cena koncentratu z Polski o kwasowości 2,0-2,5% wg, w pierwszej połowie października wynosiła 1,12-1,15 EUR/kg, co oznaczało spadek o ok 20% r/r. Z jednej strony większa produkcja jabłek w Polsce, i tym samym soku jabłkowego, utrzymywać może ceny na niższym poziomie niż przed rokiem. Z drugiej strony światowa wg USDA (za IHS) podaż koncentratu jabłkowego może być w sez. 2020/21 niższa o 200 tys. t r/r z uwagi na niższe zbiory jabłek w Chinach (-5,7% r/r).

Spadek cen jabłek

Zmian można oczekiwać także w zakresie cen detalicznych owoców, głównie za sprawą niższych cen jabłek. Według MRiRW, przeciętna cena skupu jabłek deserowych w Polsce we wrześniu (średnia na podstawie notowań tygodniowych) wzrosła o 4,5% r/r po aż 3- krotnym wzroście w sierpniu. Pod koniec września ceny były już jednak niższe w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, co jest konsekwencją uwarunkowań podażowych w kraju. Według GUS zbiory jabłek w 2020 wynieść mogą 3,4 mln t i będą wyższe o 10% r/r, a także wyższe o 1,5% niż średnio w latach 2016-2018.