Eksport jabłek z UE w sezonie 2016/17 wzrośnie jedynie nieznacznieBank BGŻ BNP Paribas - 15 listopada 2016 12:34


- Jak wynika z prognoz USDA eksport jabłek z UE w sezonie 2016/17 wzrośnie jedynie nieznacznie (o 0,3 proc.) w stosunku do poprzedniego okresu i prognozowany jest na 1,6 mln t. Przewidywany poziom eksportu jest między innymi konsekwencją niższych zbiorów w części Europy – mówi Magdalena Kowalewska ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Całkowita produkcja jabłek (do konsumpcji i do przemysłu) w Unii Europejskiej w sezonie 2016/17 oceniana jest na 12,6 mln t, czyli o 1 proc. mniej niż w poprzednim sezonie. Taki poziom produkcji wynika ze zdecydowanie mniejszych niż w poprzednim sezonie zbiorów jabłek w Europie Środkowej i  Wschodniej. Szacuje się, że w samej Austrii, którą w największym stopniu dotknęły niekorzystne warunki pogodowe, produkcja jabłek zmniejszy się o 78 proc. W przypadku Słowenii spadek produkcji ocenia się nawet na 82 proc., na Słowacji na 63 proc., zaś w Czechach na 27 proc.

- Warto jednak zaznaczyć, że straty te są częściowo rekompensowane przez wzrost produkcji w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Według USDA w sezonie 2016/17 produkcja jabłek w Polsce oceniana jest na 3,4 mln t, czyli o ponad 7 proc. więcej niż w poprzednim sezonie. W kontekście niskich zbiorów w naszej części Europy stwarza to szanse na zwiększenie wolumenu eksportu w tym sezonie. Dodatkowo, chociaż w przypadku UE przewidywany jest spadek poziomu przetwórstwa jabłek, to w Polsce oczekiwany jest jego wzrost o blisko jedną trzecią. Jest to konsekwencją konieczności zagospodarowania większych zbiorów w naszym kraju – przyznaje Magdalena Kowalewska.

Unia Europejska jest wiodącym producentem jabłek na świecie. Głównymi producentami jabłek w UE w sezonie 2015/16 były: Polska (30 proc.), Włochy (20 proc.), Francja (13 proc.), Niemcy (9 proc.) i Hiszpania (5 proc.), gdzie łącznie produkowano 77 proc. tych owoców.

- Warto jednak dodać, że według prognoz USDA obszar sadów jabłkowych w Hiszpanii systematycznie zmniejsza się, ponieważ producenci zastępują je bardziej dochodowymi sadami owoców pestkowych. Natomiast odwrotne tendencje prognozowane są w przypadku Rumunii, gdzie w wyniku zmian prawnych od stycznia 2017 r. minimum 51 proc. owoców będzie musiała pochodzić z tzw. krótkiego łańcucha dostaw. W średnim i długim okresie może to zachęcić rumuńskich producentów do rozwijania produkcji jabłek – dodaje ekspertka BGŻ BNP Paribas.

W sezonie 2015/16 głównymi, pozaunijnymi odbiorcami jabłek z Unii Europejskiej były: Białoruś, Egipt i Algieria. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku Białorusi wolumen eksportu jabłek wyniósł 563,6 tys. t i zmniejszył się o 11 proc. w stosunku do poprzedniego sezonu. Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku Algierii, gdzie eksport tych owoców zmniejszył się o 44 proc. do poziomu 88,9 tys. t. W omawianym okresie można było natomiast zaobserwować istotny wzrost eksportu do Egiptu (o 35 proc.) do 252,6 tys. t, a także do Arabii Saudyjskiej (o 27 proc.), do 80,2 tys. t.