Dalszy spadek cen malin w hurcie. W zakładach przetwórczych niewielki wzrostAneta Gwara-Tarczyńska/www.sadyogrody.pl - 23 sierpnia 2017 10:10


Jak wynika z oficjalnych danych podanych przez rynki hurtowe ceny malin w poszczególnych miejscach w dalszym ciągu spadają. Odwrotna sytuacja jest w zakładach przetwórczych w których stawki za maliny do mrożenia nieco wzrosły.

Na Warszawskich Broniszach obecnie kilogram malin kosztuje 8-11 zł/kg. Podczas ostatniej analizy ceny były nieco wyższe i sięgały 10-12 zł/kg. Podobną tendencję zauważyliśmy w Łodzi. W tym miejscu producenci i dystrybutorzy sprzedają owoce za 9-11 zł/kg. Tydzień temu trzeba było za nie zapłacić 10-16 zł/kg.

W Poznaniu ceny malin w ciągu tygodnia nie zmieniły się – owoce kosztują 14-18 zł/kg. W Rzeszowie stawki są niższe – 12 zł/kg.

Spadek odnotowaliśmy również na Giełdzie Kaliskiej – z 12-14 zł/kg na 10 zł/kg. Podobne stawki odnotowaliśmy w Krakowie – kilogram malin kosztuje 10 zł/kg. W Bydgoszczy ceny owoców są nieco wyższe. Kosztują 15-18 zł/kg.

Według ubiegłotygodniowych danych IERiGŻ ceny malin do mrożenia w zakładach przetwórczych były zbliżone do tych sprzed roku.

W woj. lubelskim zakłady przetwórcze skupowały maliny za 4,5 (II klasa) – 5 (I klasa) zł/kg (było 3-4 zł/kg). Na Mazowszu ceny owoców dochodziły do 4,5 zł/kg za owoce II klasy (tydzień temu było 4,5 zł za I klasę). Na Podkarpaciu owoce II klasy skupowane były za 4,3 zł/kg. Tydzień wcześniej średnia cena owoców do mrożenia w zakładach przetwórczych wynosiła 3 (II klasa) – 4,5 (I klasa) zł/kg, zaś w ubiegłym tygodniu – 4,5 (II klasa) – 5 (I klasa) zł/kg. Rok temu średnia cena owoców wynosiła 5 zł/kg. 

Analiza powstała na podstawie oficjalnych cen podanych przez rynki hurtowe w dniu 22-23 sierpnia br. oraz danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.