Credit Agricole: Wysoka dynamika cen owoców utrzyma się również w I poł. 2020 r.Credit Agricole - 09 grudnia 2019 13:09


Obecnie obserwujemy wyraźny wzrost dynamiki cen owoców ze względu na ich znacząco słabsze tegoroczne zbiory. Jest on dodatkowo wspierany przez efekty niskiej bazy sprzed roku wynikające z rekorodowych ubiegłorocznych zbiorów. Stad uważamy, że wysoka dynamika cen owoców utrzyma się również w I poł. 2020 r. W kolejnych miesiącach utrzyma się silny wzrost cen warzyw - podaje Credit Agricole w publikacji "Agro Mapa".

Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem GUS z 29.09.2019, tegoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 3,9 mln i będą o ok. 24% mniejsze niż w 2018 r. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ok. 3,4 mln t (-25% r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na ok. 0,5 mln t (-20% r/r). Silny spadek zbiorów był efektem znaczących strat wyrządzonych przez wiosenne przymrozki oraz suszę, a także osłabienia drzew i krzewów ze względu na zeszłoroczne przesilenie owocowania. W przypadku owoców z drzew, tegoroczne zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3 mln t (-25% r/r), wiśni na ok. 154 tys. t (-23% r/r), śliwek na ok. 95 tys. t (-22% r/r), gruszek na ok. 67 tys. t (-26% r/r) oraz czereśni na ok. 43 tys. ton (-28% r/r). W przypadku owoców jagodowych tegoroczne zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 127 tys. t (-23% r/r), truskawek na ok. 175 tys. t (-11% r/r), malin na ok. 75 tys. t (-35% r/r) oraz agrestu na ok. 9,6 tys. t (-17% r/r).

Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem GUS z 29.09.2019, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosły ok. 3,8 mln t i są o ok. 9% mniejsze niż w 2018 r. Ich spadek jest efektem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, na które złożyły się susza oraz niesprzyjające temperatury w okresie wegetacji. Tegoroczne zbiory kapusty oceniane są na 0,8 mln t (-11% r/r), kalafiorów na ok. 200 tys. t (-9% r/r), cebuli na ok. 525 tys. t (-8% r/r), marchwi na ok. 670 tys. t (-8% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 270 tys. t (-10% r/r), ogórków na ok. 225 tys. t (-8% r/r), a pomidorów na ok. 235 tys. t (-7% r/r). Zgodnie z prognozą Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie ok. 1,2 mln t, czyli poziomie o 5% wyższym niż w 2018 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie ok. 700 tys. t (+4%), a ogórków spod osłon ok. 320 tys. t (+9%). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów owoców i warzyw poznamy 20 grudnia.

Obecnie obserwujemy wyraźny wzrost dynamiki cen owoców ze względu na ich znacząco słabsze tegoroczne zbiory. Jest on dodatkowo wspierany przez efekty niskiej bazy sprzed roku wynikające z rekorodowych ubiegłorocznych zbiorów. Stad uważamy, że wysoka dynamika cen owoców utrzyma się również w I poł. 2020 r. Przy założeniu, że przyszłoroczne warunki agrometeorologiczne ukształtują się na poziomie średniej wieloletniej w II poł. 2020 prognozujemy wyraźne obniżenie tempa wzrostu cen w tej kategorii.

Ze względu na niższą podaż warzyw związaną z ubiegłoroczną suszą, w I poł. br. obserwowaliśmy bardzo silny wzrost ich cen w ujęciu rocznym. Tegoroczne zbiory okazały się jeszcze słabsze niż ubiegłoroczne, a susza wystąpiła także wśród innych znaczących unijnych producentów warzyw. W konsekwencji, mimo wyraźnego spadku dynamiki cen warzyw ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku utrzymuje się ona cały czas na podwyższonym poziomie. Przy założeniu, że przyszłoroczne warunki agrometeorologiczne nie będą istotnie odbiegać od średniej wieloletniej, to w II poł. 2020 r. oczekujemy deflacji cen w tej kategorii.