Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych z 30.09.2021, tegoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 5,0 mln t (+11% r/r) i tym samym ukształtowały się one powyżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat.

Wyższe zbiory owoców, ale słabszej jakości

Zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ponad 4,4 mln t (+13% r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na prawie 0,6 mln t (-1% r/r). Tegoroczne warunki agrometeorologiczne charakteryzowały się wysoką zmiennością. Obfita pokrywa śnieżna na przełomie 2020 r. i 2021 r. uchroniła plantacje przed przemarzaniem, a topniejący śnieg wzbogacił zasoby wody zgromadzone w glebie. Chłodna i deszczowa wiosna spowolniła wegetację. Z jednej strony uchroniło to pąki kwiatowe przed przemarzaniem, z drugiej strony skróciło okres kwitnienia i aktywność zapylaczy. Lato przyniosło istotną
poprawę warunków agrometeorologicznych, niemniej w sierpniu i we wrześniu doszło do ich pogorszenia.

W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek są oceniane na nieco ponad 4 mln t (+13% r/r), wiśni na ok. 165 tys. t (+8% r/r), śliwek na ok. 110 tys. t (+10% r/r), gruszek na ok. 76 tys. t (+36% r/r), a czereśni na ok. 58 tys. t (+16% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ponad 153 tys. t (+4% r/r), truskawek na ok. 150 tys. t (+3% r/r), malin na ok. 104 tys. t (-15% r/r), a agrestu na ok. 9 tys. t (+5% r/r).

Mniejsza produkcja warzyw w 2021 roku

Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych z 30.09.2021, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 3,9 mln t (-2% r/r), a tym samym ukształtują się poniżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Chłodna i deszczowa wiosna opóźniła i wydłużyła w czasie siewy warzyw oraz utrudniała terminowe wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. W kolejnych miesiącach wystąpił deficyt opadów. Dopiero miesiące letnie przyniosły poprawę warunków agrometeorologicznych, choć
sierpień i wrzesień przyniósł ich ponowne pogorszenie. Zbiory kapusty oceniane są na około 700 tys. t, kalafiorów na nieznacznie powyżej 142 tys. t, cebuli na ok. 628 tys. t, marchwi na ok. 638 tys. t, buraków ćwikłowych na ok. 239 tys. t, ogórków na niespełna 120 tys. t, a pomidorów na ok. 157 tys. t. Zbiory pozostałych warzyw gruntowych szacuje się na ok. 1,2 mln t. Zgodnie z prognozą IERiGŻ tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie ok. 1,2 mln t (+1,3% r/r). Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie ok. 675 tys. t (+0,7% r/r), a ogórków spod osłon ok. 295 tys. t (+1,7% r/r).

Koniec deflacji cen owoców?

Nadal mamy do czynienia z deflacją cen owoców. Jej przyczyną są silne efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z pandemią, a także wysokie zapasy jabłek po poprzednim sezonie. Prognozujemy, że kolejne miesiące przyniosą wzrost cen owoców w ujęciu rocznym wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej czynników - podaje Credit Agricole.

Ceny owoców i warzyw wzrosną?

W ostatnich miesiącach utrzymuje się wzrost cen warzyw, co wynika z ich niższych tegorocznych zbiorów. - Uważamy, że umiarkowany wzrost cen warzyw w ujęciu rocznym utrzyma się w kolejnych kwartałach. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen owoców i warzyw, w szczególności w II poł. 2022 r. są warunki agrometeorologiczne w kolejnych kwartałach - poinformowano w publikacji "Agro Mapa".