Copa-Cogeca przygotowuje się na wypadek następstw brexitu bez umowyfarmer.pl - 13 lutego 2019 11:29


W imieniu całego unijnego łańcucha rolno-spożywczego (UE-28) Copa i Cogeca, CELCAA oraz FoodDrinkEurope uznały znaczny wysiłek włożony przez zespoły negocjacyjne: unijny i brytyjski, w zawarcie porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, a także w sfinalizowanie deklaracji politycznej - czytamy na Farmer.pl

Mimo to unijni rolnicy i spółki z branży żywności i napojów nadal muszą mierzyć się z brakiem pewności związanej z przebiegiem procesu brexitu, a w bieżącym tygodniu podmioty działające w ramach łańcucha rolno-spożywczego powtórnie wyraziły swoje obawy związane z możliwością wystąpienia brexitu bez umowy. Z tego względu, podczas spotkania z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem ds. brexitu z ramienia UE, a także w następującym po nim wspólnym liście, sygnowanym przez trzy wspomniane organizacje, przedstawiciele łańcucha rolno-spożywczego podkreślili, że tzw. „uporządkowany” brexit obejmujący okres przejściowy, pozostaje jedyną możliwością, zapobieżenia znacznym negatywnym konsekwencjom dla łańcucha rolno-spożywczego, jakimi może skutkować wyjście Wielkiej Brytanii. 

Jednakże UE powinna przygotować się na wypadek następstw brexitu bez umowy. Przedsiębiorstwa, rolnicy i spółdzielnie rolne po obydwu stronach angażują środki i planują rozwiązania awaryjne i przygotowawcze. Zgodnie z treścią wspólnego listu wdrożenie tych środków nie zapobiegnie wystąpieniu znacznych utrudnień w ramach łańcucha dostaw na wypadek wyjścia bez umowy. Małym podmiotom działającym na rynku trudniej jest również odpowiednio przygotować się, ponieważ będą napotykały na procedury eksportowe, z którymi nie miały wcześniej do czynienia.   

Z tego względu Copa i Cogeca, CELCAA i FoodDrinkEurope wezwały instytucje unijne do rozważenia jednostronnych rozwiązań awaryjnych, odpowiednich dla sektora rolno-spożywczego. Skutki wyjścia bez umowy będą natychmiastowe i bardzo poważne. We wspólnym liście przedstawiciele podmiotów łańcucha rolno-spożywczego wymieniają konkretną listę skutecznych rozwiązań dotyczących kwestii celnych, oznaczania, bezpieczeństwa żywności i transportu, które mogłyby złagodzić skutki brexitu bez umowy, jakie ten od pierwszego dnia wywrze na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. We wspólnym liście wezwano również instytucje unijne do uważnego rozważenia wprowadzenia zmian na rynkach rolnych, a także przygotowania polityki wsparcia oraz funduszy awaryjnych w sprawie brexitu w celu szybszej reakcji na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Więcej na Farmer.pl